Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

AKTIVNOSTI

Aktivna strokovna podpora članom in interesno zastopanje stališč posameznih sektorjev na nacionalni in mednarodni ravni je ključna naloga, s katero skušamo zagotavljati članom stabilno poslovno okolje in izboljšati njihovo konkurenčnost. 

Strokovna služba tako izvaja številne aktivnosti, kot so sodelovanja v različnih nacionalnih in mednarodnih projektih, tekmovanja, ocenjevanja.

Ustanovili smo Nacionalno stičišče za senzorične raziskave živil, partnerstvo za polnozrnate izdelke, že več let izvajamo Zaveze odgovornosti.

Dejavni smo na področju mednarodnega sodelovanja, kjer podjetjem odpiramo poti na tuje trge.