ČLANI UPRAVNEGA ODBORA GZS

po funkciji:

  • Boštjan Gorjup, predsednik GZS in direktor BSH HIŠNI APARATI d.o.o.
  • mag. Sonja Šmuc, generalna direktorica GZS
  • Metka Penko-Natlačen, predsednica sveta delavcev GZS 
predsedniki upravnih odborov območnih zbornic / samostojnih regionalnih zbornic in združenj / zbornic dejavnosti:

Vera Zevnik, DOMPLAN, d.d.
Janez Rebec, PIVKA d.d.
Stanislava Zadravec Caprirolo, ZDRUŽENJE BANK SLOVENIJE - GIZ, Ljubljana
Leopold Povše, RADEČE PAPIR NOVA, d.o.o.
Branko Lotrič, B & B, d.o.o.
Sara Čučnik, ebm-papst Slovenija d.o.o.
Marjan Eberlinc, PLINOVODI d.o.o.
Kristjan Mugerli, KOLEKTOR CPG d.o.o.
Denis Jahić, AquafilSLO d.o.o.
Aleš Bizjak, Poclain Hydraulics d.o.o.
Bogdan Božac, MARLES HIŠE MARIBOR d.o.o.
Andrej Rihter, POŠTA SLOVENIJE d.o.o.
Rajko Djordjevič, VTV Studio, d.o.o.
Andrej Prebil, Sava Turizem d.d.
Miran Lovrič, VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d.
Andrej Slapar, ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d.
Igor Zorko, ZZI d.o.o.
Zoran Marinšek, INEA d.o.o.
Viljenka Godina, EKONOMSKI INSTITUT MARIBOR d.o.o.
Aleksander Štefanac, FACTA, d.o.o.
Marko Drobnič, TALUM d.d. Kidričevo
Janez Miš, MIŠ d.o.o.
Danijel Levičar, GEN-I, d.o.o.
Izidor Krivec, CELJSKE MESNINE d.o.o.
Andrej Gradišnik, SIJ METAL RAVNE d.o.o.
Ivan Majcen, STRATAGEA d.o.o.
Janka Planinc, ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d.
Andrej Božič, SDH, d.d.
Roman Glaser, TOVARNA OLJA GEA d.d.
Peter Polanič, Panvita d.d.
Julijan Fortunat, SALONIT ANHOVO, d.d.
Jože Colarič, KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto
Goran Petek, IZOTERM PLAMA d.o.o.
Tomaž Berginc, ETI, d.o.o.
Blaž Nardin Gorenje, d.o.o.