Zbornica za poslovanje z nepremičninami

Okrogla miza: Kodeks dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami


 

Okrogla miza:

Kodeks dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami

v sredo, 16. februar 2011, med 9. in 11.30 uro,
v prostorih GZS, Ljubljana, Dimičeva 13, dvorana B v I. nadstropju.

Združenje družb za nepremičninsko posredovanje pri GZS-Zbornici za poslovanje z nepremičninami je pripravilo predlog Kodeksa dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami. Predlog Kodeksa je trenutno v javni razpravi, ki se bo zaključila konec februarja. Kodeks, ki bo prinaša vrsto novosti in ureja temeljna načela in pravila poslovanja, bo nadomestil starega iz leta 1996. Glavni namen novega Kodeksa je vzpostavitev standardov visoke ravni kakovosti storitev nepremičninskih družb ter pravne varnosti strank v prometu z nepremičninami.

V okviru javne razprave vas vabimo, da se aktivno udeležite razprave na okrogli mizi o Kodeksu dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami, na katero smo poleg nepremičninsko posredniških družb, povabili še predstavnike Ministrstva za okolje in prostor, Zavoda za varstvo potrošnikov, Zveze potrošnikov Slovenije, Tržnega inšpektorata Republike Slovenije, Informacijske pooblaščenke in Pravne službe GZS.

Okroglo mizo bo vodil Borut Gržinič, direktor GZS-ZPN.

Kodeks dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami je objavljen na naši spletni strani, kjer lahko oddate tudi svoj komentar - /zbornica_za_poslovanje_z_nepremicninami/kodeks/predlog_kodeksa_dobrih_poslovnih_obicajev_november_2010

Zaradi organizacije in priprave vas prosimo, da nam svojo udeležbo najavite po e-pošti: zpn@gzs.si.

V pričakovanju srečanja vas prijazno pozdravljamo

Borut Gržinič
Direktor