Zbornica za poslovanje z nepremičninami

Posvetovanje: Delitev in obračun stroškov za toploto v stavbah z več posameznimi deli po dejanski rabi


 GZS-Zbornica za poslovanje z nepremičninami

v sodelovanju z

Direktoratom za energijo Ministrstva za gospodarstvo

organizira

v torek, 26. oktobra 2010, s pričetkom ob 9.30 uri,

v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije, Ljubljana, Dimičeva 13, dvorana A v I. nadstropju

Posvetovanje »Delitev in obračun stroškov za toploto v stavbah z več posameznimi deli po dejanski porabi«

Namen posvetovanja:
Namen posvetovanja je predstaviti novosti, ki jih prinaša Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli (UL RS 7/10). Uveljavljanje določb pravilnika v prakso ni steklo tako kot smo pričakovali. Zaradi tega prihaja do številnih nesporazumov med lastniki stanovanj in upravniki. Na posvetovanju bodo tudi predstavniki Ministrstva za okolje in prostor, ki bodo lahko podali pojasnila glede vloge upravnikov priizvajanju pravilnika o delitvi in obračunu stroškov za toploto in drugih vprašanj v povezavi s Stanovanjskim zakonom.

Program posvetovanja

9:00 – 9:30     Prijava udeležencev
9:30                 Uvodni nagovor
9:40 - 11: 15  Raba energije v večstanovanjskih stavbah – ugotovitve raziskave REUS
2010
,
                         Rajko Dolinšek, Informa Echo, d.o.o.
                         Obvezna delitev in obračun stroškov za toploto po dejanski porabi,
                         Mirna Švarc, Ministrstvo za gospodarstvo
                         Metodologija delitve stroškov za toploto,
                         mag. Boris Selan, Ministrstvo za gospodarstvo
                         Izkušnje z uvedbo obračuna stroškov za toploto po dejanski porabi
                         Vlado Ahčin, Peter Kern, DOMPLAN d.d., Kranj
                         Razprava

11:15 – 11:45 Odmor z napitki in prigrizkom

11:45 – 13:00  Delilniki stroškov za toploto
                           dr. Ivan Bajsič, Fakulteta za strojništvo, Ljubljana
                           Ukrepi za regulacijo ogrevalnih sistemov
                           Iztok Černeka, Čeek-pro, d.o.o.
                           Spodbujanje investicij v energetsko učinkovitost v večstanovanjskih stavbah
                           mag. Vesna Črnilogar, Eko sklad
                           Razprava
                           Zaključek srečanja

Ciljna skupina
Posvetovanje je namenjeno podjetjem, ki se ukvarjajo z dejavnostjo upravljanja z nepremičninami po pogodbi in izdelovalcem in ponudnikom opreme za spremljanja porabe energije.

Informacije in prijave:
Za udeležbo je obvezno pravočasno izpolniti in odposlati prijavnico, lahko pa se prijavite tudi preko e-prijavnice.

Obveščamo vas, da je število razpoložljivih mest omejeno in bomo v primeru prevelikega števila prijavljenih upoštevali vrstni red prijav.

Pisne odjave upoštevamo najkasneje do 22. oktobra 2010, sicer kotizacij ne vračamo, kot tudi v primeru neudeležbe brez pisne odjave.

V primeru premajhnega števila prijavljenih si pridružujemo pravico do odpovedi seminarja.

Udeleženci posvetovanja imajo na voljo brezplačno parkiranje v garaži ali na parkirišču GZS.

Kontaktna oseba: Vida Logar, tel. 01/58-98-240 ali e-naslov: zpn@gzs.si.

Kotizacija:
Kotizacija za člane GZS in GZS-Zbornice za poslovanje z nepremičninami, je 50 € + DDV na osebo, za ostale udeležence pa 75 € + DDV.

Kotizacija vključuje udeležbo na seminarju in seminarsko gradivo ter kavo, osvežilne napitke in prigrizek med odmorom.

Kotizacijo je potrebno nakazati pred seminarjem, najkasneje do petka 22. oktobra 2010, na poslovni račun Gospodarske zbornice Slovenije, odprt pri NLB, d.d. št.: SI56 0292 4001 7841 495, sklic 2060-matična številka vaše firme.

V skladu z zakonom o DDV vam bomo v osmih dneh po izvedbi posvetovanja izstavili račun.

Prijazno vabljeni


Pripeti dokumenti

Avtor: zpn