Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev

Priznanje za mladega prevajalca: STANA ANŽELJ za Mesto sanjajočih knjig


Marij Maver, Schwentnerjeva nagrada za življenjsko deloStana Anželj za prevod knjige »Mesto sanjajočih knjig« avtor Walter Moers (Založba SANJE).

Walter Moers je avtor več uspešnic, zbirke stripov o »Malem ritku«, romanov »13 1/2 življenj Kapitana Sinjedlakca«, »Rumo & čudeži v temi«, »Adolf. Bonker« in »Vreščji mojster«. Delež odraslega bralstva je pri knjigah te vrste težko določiti, vendar sodeč po kritiških odzivih ni neznaten. »Mesto sanjajočih knjig« (2004) s svojo bibliomansko nostalgijo na prvi pogled učinkuje kot zapoznel odmev ecovskega postmodernizma, morda celo kot didaktična intervencija za spodbujanje bralne pismenosti; vendar je preigravanje literarnih klišejev v tej knjigi odkrito in duhovito, Moersova domišljija pa je intenzivna in pristno pustolovska. Prevajanje učenih pustolovščin, ki naj pritegnejo kultiviranega mlajšega bralca, je nadvse zahtevna naloga. Stana Anželj se je nemškega izvirnika lotila s sproščeno skladenjsko ubeseditvijo, ki ne škoduje zvestobi, z razgibanim, pomensko polnim besednim redom ter z okusnim in nevsiljivim slovenjenjem govorečih imen. Gre za prevajalko, ki dobro pozna izrazne možnosti literarne slovenščine, zato se ji je posrečilo ustvarjalno in brez nižanja slogovnih registrov posneti Moersov komunikativni, a strogo literarni in mestoma žlahtno patinirani antikvarni jezik.