Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev

Schwentnerjev nagrajenec v letu 1999


Utemeljitev nagrade:

Prof. dr. Martin  Žnideršič je vso svojo poklicno pot zavezan založništvu, začel jo je pred več kot tridesetimi leti v Mladinski knjigi, kjer je bil eden od prvih snovalcev knjižnega kluba Svet knjige, nadaljeval v Cankarjevi založbi, katere direktor je bil do 1989, zadnjih deste let pa je glavni urednik naglo rastoče in uspešne Slovenske knjige.

Ob vseh svojih delovnih obveznostih se je prof. dr. Martin Žnideršič z založništvom ukvarjal tudi študijsko. Je prvi Slovenec, ki je ubranil doktorat s področja založništva, o sami dejavnosti pa je objavil več kot 200 strokovnih člankov in tri obsežne knjige; prav tako je na tem področju že zelo zgodaj navezal številne mednarodne stike in s tem že pred osamosvojitvijo zagotavljal prepoznavnost Slovenije v mednarodni založniški organizaciji.

Čeprav je začel pisati o založništvu pred več kot dvajsetimi leti, ga je ves čas obravnaval kot panogo, ki se giblje na robu med gospodarstvom in kulturo, zaradi česar lahko svoje kulturno poslanstvo izvršuje le tako, da deluje v skladu z načeli trga. Prof. dr. Martin Žnideršič je tako pomembno prispeval, da je slovensko založništvo že zgodaj izstopilo iz samoupravnih, netržnih miselnih obrazcev, ter na ta način postavil teoretične temelje sodobnemu, tržno usmerjenemu založništvu, ki je v Sloveniji doživelo poln razmah v osemdesetih in devetdesetih letih. S tem dejavnost ni zaznamoval samo s svojim menedžerskim delom, ampak  jo je osmislil tudi kot posebno področje ustvarjalnosti, ki si v vsej svoji komleksnosti zasluži posebno, akademsko obravnavo.

Za izjemen življenjski prispevek slovenskemu založništvu prof. dr. Martinu Žnideršiču podeljujemo Schwentnerjevo nagrado.

 


Avtor: Irena Brglez