Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev

Schwentnerjev nagrajenec v letu 2000


Utemeljitev nagrade:

Gospa Andreja Mlinar na področju knjigotrštva ustvarja že več kot trideset let, prva v Sloveniji je opravila knjigotrški izpit in v svoji bogati karieri je nanizala celo vrsto zavidljivih in opaznih rezultatov. Najbolj na očeh je nedvomno razstava tujih knjig z imenom Frankfurt po Frankfurtu, letos že štirinajstič po vrsti, ter razstava Bologna po Bologni, ki je bila osmič. Z obema razstavama je svetovna literatura, strokovna in leposlovje, zelo približana najširši bralski publiki in obilje knjig se zdi že samoumevno. Vendar to, v takih in drugačnih časih, ne bi bilo mogoče brez poznavalskega in prizadevnega dela knjigarjev, ki jih je ves čas vodila Mlinarjeva. Vodila, kot pravi ena njenih sodelavk, tako, da je sebi in drugim ves čas postavljala cilje, zmeraj malo višje od na prvi pogled možnega. In ves čas sredi učenja, še posebej tistega, ki je, kot sama pravi, najpomembnejše: največ se lahko naučimo od naših strank.

Zato je njeno zavzemanje za vzgojo slovenskega bralca, od najbolj zgodnjih pa vse do poznih zrelih let, izjemno. Predstavitev otroških knjig v knjigarni Konzorcij je med drugim vzor, kako približati knjigo tako občutljivi in zahtevni ciljni skupini, kot so otroci. Mnogi ustvarjalci pesniki, pisatelji, ilustratorji vidijo v njej odlično sogovornico in organizatorico, ki pomembno prispeva k uveljavljanju njihovih del. Prav tako tesno in vzorno sodeluje s celo vrsto strokovnih institucij, ki so za razvoj slovenske knjige in bralstva pomembne. Spoštujejo jo knjigotržci, knjižničarji, založniki in avtorji, njena knjigarna Konzorcij je pojem dobrega in lepega. V njej vzgaja rodove novih in novih knjigarjev, ki poleg obrtnega znanja suvereno posegajo na področje široke razgledanosti in strokovnih tem.

Mnogo ljudi, ki se kakorkoli ukvarjajo s knjigo, visoko ceni človeške in ustvarjalne vrline letošnje nagrajenke, katere priljubljenosti ni mogoče meriti s poprečnimi vatli. Med njimi je tudi Žirija za podelitev Schwentnerjeve nagrade kot priznanja za pomemben prispevek k razvoju založništva in knjigotrštva, ki je soglasno sprejela sklep, podprt z občudovanja vrednimi strokovnimi argumenti, da se v letu 2000 to visoko priznanje dodeli prav Andreji Mlinar.


Avtor: Irena Brglez