Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev

Pravilnik za podelitev nagrade Najboljši literarni prvenec


 PRAVILNIK
za podelitev nagrade Najboljši literarni prvenec

Strokovno združenje založnikov in knjigotržcev Slovenije pri GZS podeljuje na vsakem Slovenskem knjižnem sejmu nagrade za najboljši prvenec. Nagrada je priznanje za najboljše prvo izdano leposlovno delo posameznega avtorja.

1. člen

Za nagrado za najboljši prvenec se lahko potegujejo vsa izvirna leposlovna delav slovenskem jeziku, ki so izšla v obdobju med dvema knjižnima sejmoma in so prvo natisnjeno leposlovno delo posameznega slovenskega ustvarjalca, ne glede na založbo oziroma založnika, pri katerem je delo izšlo.

2. člen

(žirija)

Nagrade podeljuje neodvisna petčlanska žirija, ki jo na pobudo in predlog strokovnega združenja založnikov in knjigotržcev Slovenije imenuje Društvo slovenskih pisateljev.

Mandat žirije traja 2 leti.

Delo članov žirije je honorirano in znaša za vsakega člana žirije 180 EUR bruto.

3. člen

(izbor)

Žirija vsako leto izbere eno nagrajeno delo oziroma enega nagrajenca. Izjemoma sme žirija izbrati tudi več nagrajencev. Žirija lahko nagrade tudi ne podeli, če oceni, da nobeno delo ne ustreza merilom ter kriterijem žirije.

4. člen

(nagrade)

Nagrada sestoji iz denarne nagrade ter plakete za nagrajenca oziroma za nagrajence.

Višina nagrade znaša vrednost neto honorarja za dve avtorski poli proznega dela po kriterijih oz. po lestvici avtorskih honorarjev, ki jo objavlja Ministrstvo za kulturo.

V primeru več nagrajencev se denarna nagrada razdeli sorazmerno med vse nagrajence, plaketo pa prejem vsak avtor svojo.

5. člen

(podelitev)

Nagrade se podeljujejo v okviru Slovenskega knjižnega sejma na slovesen način, nagrajence pa objavi v sredstvih obveščanja. Nagrajena dela se po razglasitvi nagrajencev razstavi na vidnem mestu na knjižnem sejmu.

6. člen

Odločitve žirije so dokončne in jim ni mogoče ugovarjati. Tudi pravna pot ugovora zoper odločitve žirije je izključena.

9. člen

Ta pravilnik je stopil v veljavo dne 7. novembra 2000, ko ga je sprejel odbor Strokovnega združenja založnikov in knjigotržcev Slovenije.

Predsednik
Odbora Strokovnega združenja založnikov
in knjigotržcev Slovenije


Avtor: ZKGM