Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev

19. dražba starih knjig in tiskov


19. dražba starih knjig in tiskov

Petek, 3. decembra, ob 18. uri, Klub Lili Novy

Ob 19. dražbi starih knjig in tiskov, ki jo pripravlja Trubarjev antikvariat, bo izšel tudi obsežen dražbeni katalog s podrobnejšo predstavitvijo nekaterih knjižnih redkosti. Med njimi so prve izdaje Župančiča, Kocbeka, prvo pedagoško delo na Slovenskem (1777), zgodnja jezikoslovna dela (Dajnka, Metelka, Kreka, Miklošiča), precej izdaj Prešernovih pesmi, zanimivi pa so tudi Bleiweisove Novice, Krajnska čbelica, partizanski tisk, dve deli M. A. Plenčiča, slovenskega zdravnika iz 18. stoletja, ter nekaj bibliofilskih izdaj.


Avtor: Irena Brglez