Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev

Trubarjev antikvariat Cankarjeve založbe


Knjige bodo na ogled na razstavnem prostoru Trubarjevega antikvariata Cankarjeve založbe

Prijave v času Knjižnega sejma od 27. do. 29. novembra 2002 od 10. - 12. in od 17. - 20. ure. Na dan dražbe le od 10. 12. ure. Prijava na dražbo bo mogoča tudi uro pred začetkom dražbe.

Dražba bo 29. novembra 2002 ob 18. uri v dvorani Lili Novy.

Na dražbi bodo na voljo dela avtorjev, ki so zaznamovali slovenski kulturni prostor od 17. stoletja pa vse do danes. Med njimi so:

  1. Marko Gerbec: Vindiciae physico-medicae aurae Labacensis, oder Gründliche Verthädigung der Laybacherischen Lufft. Delo je tiskal Johan Georg Mayr in je izšlo v Ljubljani leta 1710
  2. staro otroško slikanico Zaspanček Razkodranček iz leta  1925
  3. Prvo izdajo prvega zvezka Večernic družbe sv. Mohorja iz leta 1860
  4. Janoš Kardoš: Krsztanszke czerkevne peszmi iz leta 1848
  5. Josip Stritar in Josip Jurčič: Mladika iz leta 1868
  6. drugo izdajo Vodnikove Kuharice iz leta 1834
  7. Matjaž Pikalo: Modri E originalni podpisani rokopis aktualnega slovenskega romana
  8. Ioannis Antonio Scopoli: Flora Carniolica exhibens plantas Carnioliae indigenas et distributas in classes, genera, species, varietatis ordine Lineano, Dunaj, 1772, odlično ohranjen izvod
  9. Peter Kozler:  Zemljovid Slovenske dežele in pokrajin, prvi natis prve izdaje "kultnega" slovenskega zemljevida iz leta 1853.

Avtor: Irena Brglez