Zapri

Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga v proizvodnji hrane in pijač (kalo, razsip, razbitje in primanjkljaj) - sprememba - UL 24/2004


Na podlagi zakona o davku na dodano vrednost, (Uradni list RS, št. 89/98) z dopolnitvami v povezavi s 15. členom pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 79/02), v skladu z 31. členom statuta GZS in pravilnika o organizaciji Združenja živilske industrije GZS, je UO združenja na seji dne 3. 2. 2004 in 9. 2. 2004 potrdil

P R A V I L N I K
    o spremembah pravilnika o stopnjah običajnega odpisa blaga v proizvodnji hrane in pijač (kalo, razsip, razbitje in primanjkljaj)

(Uradni list RS, št. 101/99 in 54/01)

1. člen

V pravilniku o stopnjah običajnega odpisa blaga v proizvodnji hrane in pijač (kalo, razpis, razbitje in primanjkljaj) (Uradni list RS, št. 101/99 in 54/01) se spremeni 10. člen tako, da se glasi:

10. člen

Stopnje običajnega odpisa blaga v slovenskih mlekarnah:

------------------------------------------------------------------------
Postopek, izdelki % kala % kalo % kalo
surovine dodatki embalaže
------------------------------------------------------------------------
Odkup mleka in dovoz do sprejema 1,0
Skladiščenje mleka v cisternah do
predelave 0,1
Pasterizacija mleka in smetane 1,0
Sterilizacija mleka in smetane 1,0
Proizvodnja zgoščenega (evaporiranega)
mleka 10,0 1,0
Proizvodnja mleka v prahu 6,0 1,0
Pakiranje sterilnega mleka, priprava in
pakiranje smetane ter napitkov 9,0 4,0 9,0
Pakiranje konzumnega mleka, smetane
in napitkov 5,0 4,0 6,0
Priprava in polnjenje fermentiranih
izdelkov 6,0 10,0 6,0
Izdelava in pakiranje masla 5,0 10,0
Izdelava in pakiranje mlečnih sladoledov
in vodnih desertov 8,0 10,0 10,0
Izdelava in pakiranje svežih sirov, skute in
vseh namazov 5,0 4,0 6,0
Izdelava, zorenje in porcioniranje poltrdih
sirov 8,0 2,0 6,0
Izdelava, zorenje in porcioniranje trdih
sirov/do 70 dni zorenja 16,0 2,0 6,0
Priprava in polnjenje nemlečnih napitkov
(čaj, voda ipd.) 7,0 4,0 9,0
Izdelava in polnjenje pudingov 10,0 10,0 6,0
Izdelava in pakiranje topljenih sirov 2,0 4,0 1,0
Odtajevanje in pakiranje zamrznjenega
masla 7,0 1,0
------------------------------------------------------------------------

Odpis blaga v skladišču reprodukcijskega materiala od nabavljene količine (odpis, razsutje itd.):

Embalaža:                  1,5%
Dodatki: 2,5%
Ostali materiali: 0,5%

Odpis blaga v skladiščih izdelkov v % od dneva končne predelave in zorenja do dneva izdaje v prodajno skladišče:

--------------------------------------------------------------
Skupine izdelkov % kala
--------------------------------------------------------------
Pasterizirano/konzumno mleko, smetana, napitki 1,5
Sterilizirano mleko, smetana, napitki 1,5
Fermentirani izdelki 1,5
Mehki siri, skuta 1,5
Poltrdi siri 1,5
Trdi siri 2,5
Maslo 1,5
Sladoledi in ostalo zamrznjeno blago 1,5
Mleko v prahu, zgoščeno mleko 1,5
--------------------------------------------------------------
Kalo proizvodov med transportom do prodaje je 1,5%.

2. člen

II. poglavje pravilnika se dopolni tako, da se doda nov 20. člen z navedbo stopenj običajnega odpisa blaga v okviru proizvodnje hrane in pijač, za tiste materiale, ki jih sedaj veljavni pravilnik ne zajema, in se glasi:
    MATERIALI
    1. Običajni kalo (razbitje, uničenje) embalaže, ki nastaja pri manipulaciji v skladišču in transportu mineralne in gazirane vode z dodatkom sladkorja, drugih aditivov, arom in sirupov.
    SKUPINE MATERIALOV

----------------------------------------------------------------
% kalo skladiščni
----------------------------------------------------------------
Steklenice 4
Plastični zaboji 2
PET plastenke 1
Etikete in nalepni listki 1
Zamašek (kronski, navojni, PET) 1
Lepila 1
KT in podložni karton 0,5
Palete lesene 5
Substance za brezalkoholne pijače 0,5
----------------------------------------------------------------

2. Običajni kalo, ki nastaja pri manipulaciji v skladišču in zastaranju pri proizvodnji drugih sladkornih in praškastih izdelkov, omak in začimb, zelenjavnih mešanic, jušnih koncentratov, majoneze in gorčice, mešanic za testo za kruh, živila dobljena z nabrekanjem in praženjem žit, margarina in sirni namazi, konzervirane vrtnine in koncentrati, kvas nesušen, bonboni, rastlinske maščobe in olja, kis in njegovi nadomestki, krompirjeva moka, hrana za dojenčke, čips, džemi in marmelade, paradižnikov preliv in omake.
    SKUPINE MATERIALOV

-----------------------------------------------------------------
% kalo skladiščni
-----------------------------------------------------------------
Transportni kartoni 0,5
Bale 1
Razni prirezi in podložni kartoni 0,5
Etikete in nalepni listki 1
Tube 1
Razna plastična embalaža 1
Steklena embalaža (kozarci) 1
Lepila 1
Palete lesene 5
Alkohol etilni 5
Arome, barve in ekstrakti 0,5
Gobe sušene 5
Sušena zelenjava 2
Jabolčnik 3
Vino rdeče 3
Maščobe in olje 0,5
Paradižnikov koncentrat 0,5
Semena 2
Rumenjak tekoči 1
Sadni pire 2
Sveža zelenjava 2
Vračljive palete 20
-----------------------------------------------------------------

3. člen

Dosedanji 20. člen pravilnika postane 21. člen.

4. člen

Te spremembe pravilnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.Št. 12-1/04 in 15-2/04

Ljubljana, dne 27. februarja 2004.

Predsednica UO
    Združenja živilske industrije
    Gospodarske zbornice Slovenije
    Ivanka Valjavec l. r.
Avtor: ZŽI