Javna pooblastila

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Začasni izvoz umetniških del z zvezkom ATA


  V primeru začasnega izvoza umetniških del oziroma predmetov premične kulturne dediščine vam priporočamo, da se obrnete na Ministrstvo za kulturo, kjer vam bodo izdali ustrezno dovoljenje oziroma potrdilo, ki ga boste predložili v postopku začasnega izvoza.

  Za predmete kulturne dediščine pridobite standardno izvozno dovoljenje. Če lastnik večkrat izvaža določen predmet, ki je kulturna dediščina, lahko zanj pridobi posebno odprto dovoljenje za izvoz za dobo 5 let.

  Za sodobna umetniška dela (ki niso starejša od 50 let in ne pripadajo prvotnemu lastniku) pridobite potrdilo za prost obtok, ki potrjuje, da umetniško delo ni predmet kulturne dediščine. Uporabite ga lahko vsakokrat za dela, za katera je bilo potrdilo izdano.

  Za pridobitev dovoljenja oz. potrdila morate izpolniti ustrezen obrazec - vlogo, ki ga oddate na Ministrstvo za kulturo, ustrezno dovoljenje oz. potrdilo pridobite v roku treh dni. 

  Obrazci so na voljo spletni strani Ministrstva za kulturo pod rubriko Izvoz, iznos in uvoz predmetov kulturne dediščine:  www.mk.gov.si

  Več informacij:
  Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, Ljubljana.
  Kontaktna oseba: 
  Nada Zoran
  T: (01) 369 59 43
  E: nada.zoran@gov.si


  Dokumenti, ki urejajo to področje

  Pravilnik o postopku za izdajo dovoljenj za izvoz in iznos predmetov kulturne dediščine
  Konvencija o ukrepih za prepoved in preprečevanje nedovoljenega uvoza in izvoza kulturnih dobrin ter prenosa lastninske pravice na njih
  Uredba Sveta (ES) št. 116/2009 o izvozu predmetov kulturne dediščine
  Pravilnik o uveljavljanju pravice do oprostitve uvoznih dajatev
  Pravilnik o seznamih zvrsti dediščine in varstvenih usmeritvah

  Obrazci 

  Splošne informacije o izvozu in iznosu
  Za muzeje, galerije in trgovce
  Navodila za izpolnjevanje vlog
  Publikacija: Izvoz, uvoz in interkomunitarni promet s predmeti kulturne dediščine
  Izvoz in iznos sodobnih likovnih del

   

  NACIONALNI ELEKTRONSKI REGISTER (NER)


  Nacionalni elektronski register licenc za opravljanje prevozov v mednarodnem cestnem prometu (NER) je javno dostopna baza vseh
  podjetij in upravljavcev prevozov z veljavno licenco Skupnosti za mednarodni prevoz blaga in potnikov v cestnem prometu, ter licenc za opravljanje prevozov v notranjem cestnem prometu izdano s strani Gospodarske zbornice Slovenije ali Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije  - izdajateljev licenc za prevoze v cestnem prometu.

  http://nerdcp.gov.si/javni/