Javna pooblastila

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Nadomestni ATA zvezek 

   

  Zvezek ATA je namenjen za začasni uvoz blaga, ki bo v roku enega leta ponovno izvoženo. V izjemnih primerih, ko blago ostane v tujini po preteku roka veljavnosti zvezka, se lahko izda nadomestni ATA zvezek (Konvencija o začasnem uvozu, UL-MP št.22/2000, VI. Poglavje, 14. člen).

  S tem se imetniku zvezka prihrani postopek ponovnega izvoza blaga s carinskimi deklaracijami. Pogoji glede izdaje nadomestnih zvezkov se med državami razlikujejo, zato jih je potrebno prej preveriti v seznamu držav.

  Nadomestni zvezek mora biti popolnoma identičen prvotnemu ATA zvezku. Izda se po enakem postopku, toda pod drugo serijsko številko ter z novim datumom izdaje in veljavnosti (obvezna nova vloga in plačilo premije), na platnici nadomestnega pa mora biti še žig Replacement of SI & (številka prvotnega zvezka).

  Imetnik zvezkov mora pred potekom prvotnega ATA zvezka domačim in tujim carinskim organom predložiti oba zvezka. Če carinski organi odobrijo podaljšanje začasnega izvoza/uvoza, le ti istočasno zaključijo prvotni zvezek in potrdijo novega, ki ponovno velja eno leto. Imetnik pravilno zaključen prvotni zvezek ATA vrne izdajatelju GZS, nadomestni pa spremlja blago.

   

  NACIONALNI ELEKTRONSKI REGISTER (NER)


  Nacionalni elektronski register licenc za opravljanje prevozov v mednarodnem cestnem prometu (NER) je javno dostopna baza vseh
  podjetij in upravljavcev prevozov z veljavno licenco Skupnosti za mednarodni prevoz blaga in potnikov v cestnem prometu, ter licenc za opravljanje prevozov v notranjem cestnem prometu izdano s strani Gospodarske zbornice Slovenije ali Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije  - izdajateljev licenc za prevoze v cestnem prometu.

  http://nerdcp.gov.si/javni/