Revidirani računovodski izkazi GZS po 28. členu ZGZ za leto 2006


Na podlagi 28. člena 4. odstavka Zakona o gospodarskih zbornicah (Uradni list RS, št. 60/2006) mora "pravni naslednik GZS revidirati računovodske izkaze o premoženju GZS. Pri revizijah po prejšnjem odstavku se ugotavljajo tudi namembnost in učinkovitost porabe premoženja GZS ter racionalnost skrbništva nad tem premoženjem (5. odstavek)." 

Celotno besedilo je objavljeno v pripetem dokumentu.


Pripeti dokumenti

Avtor: GZS