Zbornica za poslovanje z nepremičninami

Zaradi velikega zanimanja ponavljamo delavnico za nepremičninske posrednike 
 
 
 
ZDNP-Združenje družb za nepremičninsko posredovanje pri GZS-Zbornici za poslovanje z nepremičninami, je v sodelovanju s Pravno službo GZS, pripravilo celovite vzorčne dokumente, ki jih posredniki potrebujejo pri vsakdanjem poslovanju. Vsi dokumenti upoštevajo vse veljavne predpise in sodno in poslovno prakso ter nudijo varno in zakonito poslovanje.  
 
Zaradi velikega zanimanja v četrtek, 11. 9. 2014 ponovno organiziramo delavnico, ki je namenjena predstavitvi Kodeksa dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami ter predstavitvi ključnih novosti in predvsem konkretnih rešitev v vzorčnih splošnih pogojih poslovanja ter vzorčni pogodbi o posredovanju, s predstavitvijo vseh pomembnih institutov, ki so plod razvoja poslovne in sodne prakse ter prakse inšpekcijskih pregledov tako, da zagotavljajo pravno varnost pri poslovanju.
Vljudno vas vabimo tudi na DRUGO DELAVNICO na temo dodatnih vzorčnih dokumentov za zaokrožitev poslovanja kot nepogrešljiv pripomoček za zakonito in varno opravljanje storitev posredovanja.


 

 V praksi poslovanja nepremičninskih družb je še vedno več pomembnih odprtih vprašanj:

 • Kako pravilno in zakonito poslovati, da bom prejel svoje zasluženo plačilo za posredovanje?
 • Kakšne so moje pravice in obveznosti in kako se lahko zavarujem s pravilno uporabo vzorčnih dokumentov ZDNP?
 • Katera plačila lahko zahtevam od svojih strank in kakšne so pravne podlage?
 • Ali imam pravico pridobiti plačilo za posredovanje od obeh strank in kakšno je zakonito poslovanje?
 • Kako določim dodatne storitve, da ne bom imel kasneje težav?
 • Ali lahko strankam obračunam  dejanske (režijske) stroške, četudi ne pride do sklenitve pogodbe?
 • Kaj pomeni določilo »varstvo moje stranke« in kako ga uporabim?
 • Ali imam lahko določeno pogodbeno kazen v pogodbi in/ali splošnih pogojih in kako je s plačilom odškodnine?
 • Kako uredim pravna razmerja pri deponaciji denarja in dokumentov strank?
 • Katere sestavine mora imeti primopredajni zapisnik?
 • Kako se zavarujem in kasneje dokažem, da sem preveril dejansko stanje nepremičnine?
 • Kako pravilno uporabljam vzorčne dokumente ZDNP in na kaj moram paziti pri uporabi vzorčnih dokumentov ZDNP?

 

Spletni oglasnih Bolha.com

Zavarovalnica Maribor, d. d.

NAMEN SEMINARJA:

Vse, ki dokumente že uporabljate in vse, ki bi se z njihovo vsebino želeli seznaniti vabimo, da se nam pridružite na seminarju, na katerem bomo dokumente najprej predstavili, v nadaljevanju pa odgovorili na vsa vprašanja v zvezi z uporabo dokumentov v praksi, in sicer v obliki praktične interaktivne delavnice. Izobraževanje bo potekalo v dveh izobraževalnih delavnicah:

 • prva izobraževalna delavnica bo namenjena predstavitvi Kodeksa dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami ter predstavitvi ključnih novosti in predvsem konkretnih rešitev v vzorčnih splošnih pogojih poslovanja ter vzorčni pogodbi o posredovanju, s predstavitvijo vseh pomembnih institutov, ki so plod razvoja poslovne in sodne prakse ter prakse inšpekcijskih pregledov tako, da zagotavljajo pravno varnost pri poslovanju;
 • druga izobraževalna delavnica pa bo namenjena ostalim vzorčnim dokumentom, ki pomenijo zaokrožitev poslovanja in skupaj s pogodbo o posredovanju in splošnimi pogoji poslovanja predstavljajo nepogrešljiv pripomoček za zakonito in varno poslovanje ter opravljanje storitev posredovanja in sicer tako, da nudijo tudi zaščito pred neplačniki, inšpekcijskimi pregledi in kot takšni tudi ustrezno pravno varnost ter čvrsto pravno podlago za morebitno sodno ali izvensodno izterjavo plačila.

  Vsak seminar bo razdeljen v dva dela, in sicer plenarni del zasnovan kot predavanje o posameznem vzorčnem dokumentu,  s predstavitvijo ključnih novosti in s poudarkom na spremembah ter razvoju poslovne in pravne prakse in težavah udeležencev. V drugem delu pa bomo skozi praktično delavnico z izmenjavo mnenj in izkušenj udeležencev in predavateljev odgovorili na pomembna vprašanja in skušali najti rešitve za zaplete, ki  se pojavljajo v praksi.
   

 • Osvojili boste vse ključne novosti in se seznanili s konkretnimi rešitvami v vzorčnih dokumentih ZDNP, ki jih je zasnovala široka delovna skupina skupaj s Pravno službo GZS.
 • Prejeli boste odgovore na tehtna vprašanja in se prepričali o pravilnem in zakonitem poslovanju vašega podjetja.
 • Pridobili boste odgovore na vprašanja kako se zavarovati pred neplačniki in kakšne možnosti vam nudijo veljavni predpisi ter kako vam lahko uporaba vzorčnih dokumentov ZDNP pomaga pri vašem poslovanju.
 • Skozi praktično aplikativno delavnico se boste seznanili s posameznim dokumentom in izmenjali izkušnje ter mnenja z ostalimi udeleženci in s predavateljema.
 • Po korakih boste spoznali kako lahko z uporabo vzorčnih dokumentov še izboljšate kvaliteto in varnost svojega poslovanja.
 • Razrešili boste dileme pri marsikaterem vprašanju, od deljenega plačila za posredovanje, pa do možnosti povračila stroškov.
 • Izmenjali boste dobre poslovne prakse.


KOMU JE SEMINAR NAMENJEN:

direktorjem, prokuristom, drugim vodstvenim delavcem nepremičninskih družb, samostojnim podjetnikom, ki opravljate dejavnost posredovanja v prometu z nepremičninami, nepremičninskim posrednikom, pravnikom ter vsem, ki se posredno ali neposredno ukvarjate s to problematiko in bi želeli nadgraditi svoje znanje in izkušnje, ali vas omenjena tematika zanima.


VSEBINA SEMINARJEV:

I.  izobraževalna delavnica:    Kodeks, splošni pogoji poslovanja, pogodba o posredovanju

 • Predstavitev Kodeksa dobrih poslovnih običajev in podlaga za njegovo uporabo
 • Vzorčni Splošni pogoji poslovanja in pomembnost natančne opredelitve vseh razmerij
 • Vzorčna Pogodba o posredovanju pri prodaji in oddaji ter razvoj ključnih institutov in poslovne prakse
 • Praktična interaktivna delavnica z uporabo posameznih dokumentov v praksi
 • Zaključki

II.  Izobraževalna delavnica:   Dodatni vzorčni dokumenti za zaokrožitev poslovanja kot nepogrešljiv pripomoček za zakonito in varno opravljanje storitev posredovanja

 • Naročilnica prvega ogleda (popisni list)
 • Potrdilo o ogledu in pomembnost seznanitve s ponudbenimi pogoji kot podlaga za delitev plačila
 • Dogovor o pravnem poslu in njegova praktična uporabna vrednost
 • Dogovor o hrambi denarja in deponiranih listin kot podlaga za razmejitev odgovornosti
 • Primopredajni zapisnik in razlike pri rabljenih nepremičninah in novogradnjah
 • Soglasje za fotokopiranje osebnih dokumentov in pravne podlage za rokovanje z osebnimi podatki
 • Specifikacija in obračun dejanskih stroškov pri posredovanju, kot podlaga za povrnitev režijskih stroškov
 • Praktična interaktivna delavnica z uporabo posameznih dokumentov v praksi
 • Zaključki

 


URNIK SEMINARJEV:

Ponovitev prve izobraževalne delavnice bo v četrtek, 11. 9. 2014 na GZS, dvorana F

9.00 – 9.30     Registracija udeležencev

9.30 – 11.00   Kodeks in vzorčni Splošni pogoji poslovanja

11.00 – 12.00  vzorčna Pogodba o posredovanju pri prodaji/oddaji nepremičnine

12.00 – 12.30  Odmor s prigrizki, čajem in kavo

12.30 – 14.30  Delavnica s praktičnimi primeri uporabe dokumentov, vprašanja in odgovori


Druga izobraževalna delavnica bo v četrtek, 16. 10. 2014 

9.00 – 9.30     Registracija udeležencev

9.30 – 12.00  Naročilnica prvega ogleda (popisni list), Potrdilo o ogledu, Dogovor o pravnem poslu, Dogovor o hrambi denarja in deponiranih listin, Primopredajni zapisnik in razlike, Soglasje za fotokopiranje osebnih dokumentov, Specifikacija in obračun dejanskih stroškov pri posredovanju

12.00 – 12.30  Odmor s prigrizki, čajem in kavo

12.30 – 14.30  Delavnica s praktičnimi primeri uporabe dokumentov, vprašanja in odgovori
Robert Geisler, univ. dipl. prav.,
je član Upravnega odbora GZS–Zbornice za poslovanje z nepremičninami in Upravnega odbora ZDNP–Združenja družb za nepremičninsko posredovanje ter predsednik Komisije ZDNP za presojo kršitev Kodeksa. Z nepremičninsko stroko se ukvarja že drugo desetletje in razvil storitveno znamko REALITETA, ki se ukvarja posredovanjem in s poudarkom na pravnem in poslovnem svetovanju in inženiringu. V letih 2012/13 je opravljal funkcijo samostojnega pravnega svetovalca v Pravni službi GZS. Bil je član več delovnih skupin za pripravo sprememb zakonodaje in novega Kodeksa ter vzorčnih dokumentov ZDNP. Je avtor več strokovnih člankov in predavatelj na posvetu v Portorožu.

   

Branko Potočnik, oec.
je predsednik ZDNP–Združenja družb za nepremičninsko posredovanje in član Upravnega odbora GZS–Zbornice za poslovanje z nepremičninami ter član Strokovnega sveta ZDNP pri GZS–ZPN in  ustanovitelj ter direktor družbe INSA d.o.o. iz Maribora, ki se ukvarja s poslovanjem v prometu z nepremičninami, menjalniškim in Tax-Free poslovanjem zadnjih 25 let. Bil je član delovnih skupin za pripravo sprememb Zakona o nepremičninskem posredovanju, novega Kodeksa ter vzorčnih dokumentov ZDNP. Zadnja leta je predavatelj na tradicionalnem vsakoletnem posvetu v Portorožu.


KOTIZACIJA ZA POSAMEZNEGA UDELEŽENCA:

ČLANI ZDNP pri GZS-ZPN:

20,00 EUR + DDV (za eno delavnico in zaposameznega udeleženca iz istega podjetja, člana ZDNP)

OSTALI UDELEŽENCI:

70,00 EUR + DDV (za eno delavnico in zaposameznega udeleženca iz istega podjetja, ki ni član ZDNP)

Udeležencem na drugi delavnici se prizna -10% popust na kotizacijo za izvedbo seminarja.

Vsakemu tretjemu in nadaljnjim udeležencem iz istega podjetja, se prizna -20% popust na kotizacijo za izvedbo seminarja.

DDV se obračunava po splošni 22% stopnji. Cena zajema udeležbo na dogodku in postrežbo med odmorom.

 

PLAČILO TER PRIJAVE IN ODJAVE

Dodatne informacije

GZS-Zbornica za poslovanje z nepremičninami, telefon 01/58 98 240, Dejan Papež; e-mail: zpn@gzs.si

Prijave in odjave

Prijave sprejemamo do zapolnitve mest oziroma do dva delovna dneva pred seminarjem na naslednji način:

 • po pošti: GZS – Zbornica za poslovanje z nepremičninami, Dimičeva 13, Ljubljana,
 • po telefaksu: 01/23 02 258,
 • po elektronski pošti: zpn@gzs.si.

 

Kotizacijo nakažite do dveh dni pred dogodkom na TRR GZS: SI56 0292 4001 7841 495; obvezno navedite sklic 5054.

Potrdilo o plačilu kotizacije prinesite s seboj! Plačilo kotizacije je pogoj za udeležbo na seminarju. Na podlagi plačila kotizacije vam bomo izstavili račun.
 

 


VABILO K VČLANITVI V GZS-ZPN in ZDNP  
                                      

Nečlani lahko izkoristijo posebno ugodnost in članski popust na kotizacijo v primeru, da ob nakazilu znižane kotizacije in poslani prijavnici na seminar pošljejo tudi podpisano pristopno izjavo v ZDNP, ki jo pridobijo na tem naslovu: http://zdnp.gzs.si/slo/clanstvo/vclanite_se 

Novi člani pri tem prejmemo širok nabor ugodnosti:

 • pravica do znižane kotizacije: za izobraževalni delavnici, ki znaša samo 20,00 EUR po posamezni delavnici, 
 • brezplačni vzorčni dokumenti ZDNP: člani prejmejo vse vzorčne dokumente, ki so potrebni za zakonito in pravilno poslovanje v odprti elektronski obliki z vsemi posodobitvami dokumentov – seznam dokumentov je objavljen na tem naslovu:
  http://zdnp.gzs.si/slo/clanske_strani/dokumentacija_za_poslovanje_nepremicninskih_druzb
 • značka »Pri nas spoštujemo Kodeks«: značka v elektronski obliki in kot nalepka za izložbe in vhod. Z značko člani izkazujejo, da spoštujejo Kodeks dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami in jo lahko uporabijo pri svojem poslovanju in pravnem prometu ter na svojih spletnih straneh in korespondenci,
 • posebno slovesno potrdilo o spoštovanju Kodeksa: ki ga lahko izobesijo zraven splošnih pogojev in cenika ter objavijo na spletnih straneh,
 • pravica do uporabe logotipov: Gospodarske zbornice Slovenije, Zbornice za poslovanje z nepremičninami, Združenja družb za nepremičninsko posredovanje in Kodeksa,
 • dostop do članskih strani in dnevnega pregleda tiska (klipinga) ter prejema e-novic
 • strokovna pomoč ZDNP in skupnih služb GZS: člani imajo možnost, da brezplačno koristijo pomoč pri svojem poslovanju, tako strokovne službe ZPN, kakor tudi skupnih služb, kot na primer Pravne službe GZS,POSEBNA MODRA UGODNOST
: eno uro dodatnega brezplačnega svetovanja s strani predavateljev v zvezi s poslovanjem ter uporabo vzorčnih dokumentov v praksi – od meseca septembra se bodo glede na povpraševanje, predvidoma pa enkrat mesečno oblikovale manjše skupine, kjer bodo udeleženci te delavnice, ki se bodo na novo včlanili v ZDNP prejeli odgovore predavateljev na konkretna vprašanja o uporabi dokumentov. Ta ugodnost velja samo za nove člane ZDNP, ki se udeležijo seminarja. Včlanitev je možna tudi na samem seminarju.