Povzetki okrogle mize v Ljubljani: Energetska izkaznica: od teorije zakona do praktičnih primerov


Datum: 24. marec 2014

Kraj: GZS, Dvorana A Dimičeva, Ljubljana

Število udeležencev: 88

Sodelujoči: Erik Potočar, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor,  dr. Marjana Šijanec  Zavrl Gradbeni inštitut ZRMK,  Matjaž Valenčič, neodvisni strokovnjak za izdelavo Energetskih izkaznic, Vera Zevnik, predsednica UO Združenja upravnikov nepremičnin GZS-ZPN,  Branko Potočnik, predsednik UO ZDNP in Igor Knez, predstavnik pravne službe GZS

Moderator: Vasilij Krivec

Glavni poudarki iz razprave

Energetski zakon (EZ-1) določa izdelavo energetske izkaznice. Ker se je obveznost izdelave energetske izkaznice od vseh lastnikov stanovanjskih nepremičnin prenesla le na lastnike, ki prodajajo ali za več kot leto dni oddajajo stanovanja, se bo lahko močno znižala njihova likvidnost, kar je še dodaten udarec slovenskemu nepremičninskemu trgu.

Najbolj skrbi, da veliko lastnikov, ki bo želelo prodati ali oddati svojo nepremičnino sploh ne bo moglo pridobiti energetske izkaznice le za njihovo enoto. Zato bodo prepuščeni dobri volji drugih etažnih lastnikov v večstanovanjskem objektu, ki morajo za izdelavo energetske izkaznice za celotno stavbo podati soglasje k izdelavi in financiranju. To pomeni, da se bo prodaja najmanj zavlekla, v določenih primerih pa bo brez tveganja za plačilo kazni, nemogoča. Vse to pomeni tudi manj prometa, kar lahko zelo, poslabša poslovni izid slovenskih nepremičninskih družb.

Tako predstavniki ministrstva, imetniki licenc za izdelavo energetskih izkaznic, predstavniki ZRMK  kot nepremičninske družbe se zavedajo, da bo treba to težavo rešiti, možnih pa je več poti. Prva je sprejem ustreznih podzakonskih aktov, prek katerih bo moč urediti postopke, da se bo energetska izkaznica lahko izdala za posamezno stanovanje v etažni lastnini, hkrati pa po ustrezala vsem zahtevam, ki jih prinaša zakon in evropska direktiva. Prek sprememb stanovanjskega zakona bi lahko določili bolj enostaven in hitrejši način za izdelavo energetske izkaznice za celotno stavbo ter financiranje iz rezervnega sklada.

Trenutno Združenje družb za nepremičninsko posredovanje zbira predloge. Tako bodo morale nepremičninske družbe najprej določiti njihov interes, izdelati predloge in jih argumentirati pri spremembah omenjenih pravilnikov in stanovanjskega zakona. Nepremičninska stroka mora sodelovati pri spremembah predpisov.

Prehodna obdobja so jasna. Po veljavni zakonodaji že velja obveznost pridobitve energetske izkaznice za prodajo ali oddajo (leto dni ali več) stanovanjskih nepremičnin. Vendar pa lahko do konca marca 2015 promet poteka kot do sedaj, saj prodaja ali oddaja brez energetske izkaznice ne bo nihče sankcioniral. Enako je z oglaševanjem prodajanih nepremičnin v medijih, s tem da prehodno obdobje neha veljati s 31. decembrom 2014.

Združenje družb za nepremičninsko posredovanje je predstavilo tudi nekatere rešitve, s katerimi bodo nepremičninske družbe svoje stranke pisno obveščale o obveznosti glede energetskih izkaznic in se tako zaščitile pred globami določeni z ZNPosr.

Ker je problematika zelo preča bo Združenje družb za nepremičninsko posredovanje 8. aprila v Mariboru s to tematiko pripravilo še eno okroglo mizo. Več informacij o okrogli mizi v Mariboru.

Nekaj foto utrinkov iz okrogle mize v Ljubljani:

 

Vse udeležence okrogle mize prosimo, da nam izpolnite: Anketo o zadovoljstvu

 


Pripeti dokumenti