Novice


Arhiv: GZS zainteresirana za sodelovanje z ministrstvom za delo pri iskanju odgovorov na izzive trga dela in zaposlovanj ter delovnih razmerij in pravic iz dela

Vodstvo GZS je 24. junija na ministra za delo Luko Mesca naslovilo pismo, kjer je izrazilo interes in željo po tvornem sodelovanju pri iskanju odgovorov na izzive s področja trga dela in zaposlovanja, delovnih razmerij in pravic iz dela ter socialnih zadev.

Na področju trga dela in zaposlovanja je kot trenutno najbolj pereč problem izpostavilo zaposlovanje tujcev, saj morajo podjetja zaradi manjka domače delovne sile ustrezne kadre iskati tudi izven naših meja. Opozorilo je večmesečne zamude, ki nastajajo na upravnih enotah pri odločanju o vlogah za zaposlovanje tujcev ter predlagalo revizijo zakonodaje na področju zaposlovanju tujcev. Predvsem vidi GZS možnosti za vzpostavitev poenostavljenih postopkov za zaposlovanje tujcev v deficitarnih dejavnostih in v poklicih, kjer se zahtevajo posebna znanja. Vodstvo se je dotaknilo tudi

nujnosti spremembe plačnega modela, ki se mora oblikovati na ravni kolektivnih pogodb dejavnosti v procesu socialnega dialoga. Od države oz. resornega ministrstva pričakuje, da bo podprlo ta prizadevanja socialnih partnerjev in tudi morebitne predloge za spremembo zakonodaje, ki bi jih v tem kontekstu predlagali socialni partnerji. V dopisu je vodstvo GZS opozorilo tudi na nedelovanje sistema poklicnega zavarovanja. Ministrstvo je pozvalo, da čim prej ponovno skliče delovno skupino, sprejme uredbo in vzpostavi delovanje komisij ter tako omogoči delujoč sistem poklicnega zavarovanja. Vodstvo je prosilo tudi za čimprejšnji skupni sestanek, na katerem bi podrobno predstavili in utemeljili zbornične predloge.

Fotogalerija