Industrija prihodnosti Industrija v Sloveniji predstavlja gonilo rasti, inovacij in zaposlovanja. V industriji in z njo povezanih storitvah je polovica vseh delovnih mest, več regij v Sloveniji je življenjsko odvisno od poslovanja industrijskih podjetij. Večino izvoza in v njem ustvarjene dodane vrednosti ustvarijo industrijska podjetja.
*
*
*
*
*
*
*
*
Verifikacija: