Posvet GZS: Domino učinek Zakona o minimalni plači Novela Zakona o minimalni plači, sprejeta decembra 2018, bo s 01.01.2020 stopila v celoti v veljavo. To pomeni konec prehodnega obdobja in uveljavitev izključitve dodatkov, dela plače za delovno uspešnost in plačila za poslovno uspešnost, iz minimalne plače. Na posvetu bomo razpravljali o tem, kakšni bodo učinki novele Zakona o minimalni plači na konkurenčnost gospodarstva kot celote, posameznih panog in podjetij, plačna razmerja med zaposlenimi, zaposlovanje, na bonitetno oceno Slovenije, ter kako se bodo morali na to odzvati gospodarski subjekti.
*
*
*
*
*
*
*
Verifikacija: