POVEZUJ.INOVIRAJ.SPREMINJAJ priložnosti za povezovanje kreativnih industrij in naprednih proizvodenj,
*
*
*
*
*
*
*
Katera panoga v industriji vam je najbolj zanimiva za sodelovanje?
Na kakšen način si predstavljate sodelovanjem s kulturno kreativnim sektorjem?
*
Verifikacija: