SPODBUDIMO DIGITALIZACIJO: Konferenca o spodbudah za e-poslovanje in digitalizacijo malega gospodarstva Na konferenci bomo govorili o pomenu e-poslovanju in digitalizacije za malo gospodarstvo ter izzivih, ki jih to postavlja pred mala in srednja podjetja. Poudarek bo na konkretnih primerih iz prakse ter razpisu, ki ga v podporo financiranju e-poslovanja MSP pripravlja MGRT. Na okrogli mizi bodo govorci razpravljali o konkretnih ukrepih za digitalizacijo MSP.
Verifikacija: