Članstvo v mednarodnih organizacijah

Gospodarska zbornica je članica:

  • Nacionalni odbor Mednarodne trgovinske zbornice za Slovenijo – ICC Slovenia
  • vplivnega Združenja evropskih gospodarskih zbornic (Eurochambres) s sedežem v Bruslju,
  • poleg članstva GZS v Eurochambres, ICC in sodelovanja na podlagi bilateralnih sporazumov s posameznimi tujimi gospodarskimi zbornicami se združenja dejavnosti GZS povezujejo v okviru številnih mednarodnih panožnih združenj,
  • SKEP - Analitska skupina GZS je član v evropski organizaciji A.I.E.C.E. - združenju neodvisnih evropskih inštitucij, ki ocenjujejo in napovedujejo konjunkturo (Association d'Institutes Economiques de Conjoncutre Economique).