Člani Skupščine Gospodarske zbornice Slovenije

Hugo Bosio, BOSIO d.o.o. (Predsednik skupščine GZS)
dr. Robert Agnič, PLASTIKA SKAZA d.o.o.
Ingrid Bakše, RAZPLET d.o.o.
Marjan Batagelj, POSTOJNSKA JAMA, d.d.
Andrej Bavdek, KRKA, d.d., Novo mesto
Gorazd Bende, Zavod PPC TEZNO
mag. Stojan Binder, SINET d.o.o.
Aleš Bizjak, Poclain Hydraulics d.o.o.
Iztok Bizjak, GONZAGA-PRO d.o.o.
mag. Bogdan Božac, MARLES HIŠE MARIBOR d.o.o.
mag. Sandi Brataševec, NOMAGO d.o.o.
mag. Drago Brence, LIVARNA TITAN, d.o.o.
Miran Jug, MARIBORSKI VODOVOD d.d.
Maja Cedilnik, MM-Kuverta d.o.o.
Borut Čeh, LABENA d.o.o.
mag. Tomaž Čop, RADIO ROBIN d.o.o.
Vasja Čretnik, TERME OLIMIA d.d.
Sara Čučnik, ebm-papst Slovenija d.o.o.
Marjan Čuk
dr. Zlatko Čuš, TALUM d.d. Kidričevo
Marko Fatur, PRODNIK d.o.o.
Jure Fišer, Gorenje Surovina d.o.o.
Julijan Fortunat, SALONIT ANHOVO, d.d.
Cvetka Franko, Sovita d.o.o.
Boštjan Gaberc, MIKROGRAFIJA d.o.o.
Jurij Gašper, GAŠPER TRŽENJE d.o.o.
dr. Aleš Hančič, TECOS
mag. Breda Hladnik, JUTEKS d.o.o.
Anica Horvat, FIRST, Murska Sobota d.o.o.
mag. Matjaž Hribar, MONOLIT d.o.o.
Jure Jagrič, ELEKTRO NOVI SISTEMI d.o.o.
Stanislav Jakelj, SIJ ACRONI d.o.o.
Tomaž Jontes, TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
Brigita Juhart Lesnik, IMPOL 2000 d.d.
Matej Kadliček, TRGOTUR, d.o.o.
mag. Brane Kastelec, KRKA, d.d., Novo mesto
Igor Kastelic, REM d.o.o.
Janez Kodila, KODILA d.o.o.
Uroš Rutar, MAHLE Electric Drives Slovenija d.o.o.
Fabrizio Korošec, GOSTOL-GOPAN d.o.o. Nova Gorica
dr. Andrej Kos, MARMOR, Sežana d.d.
Robi Košir, BTC d.d.
mag. Tomaž Kraškovic, SŽ, d.o.o.
mag. Katja Kraškovic, GEA College d.d.
dr. Izidor Krivec, CELJSKE MESNINE d.o.o.
Franc Kuhar, ISKRAEMECO, d.d.
Zdenka Kunej, HESS, d.o.o.
Jože Leskovar, KOSTAK d.d.
Danijel Levičar, GEN-I, d.o.o.
Milan Lukić, LUMAR IG d.o.o.
Tomislav Malgaj, TEB d.o.o.
Emil Marinšek, MAREMICO, d.o.o.
Uršula Menih Dokl, Gorenje, d.o.o.
Janko Mlakar, Center rokodelstva d.o.o., Ljubljana
Tanja Mohorič, HIDRIA d.o.o.
Kristjan Mugerli, KOLEKTOR CPG d.o.o.
Miljenko Muha, KOSTAK d.d.
Nataša Bukanovsky Kos, STEKLARNA HRASTNIK d.o.o.
Gregor Adler, SIJ RAVNE SYSTEMS d.o.o.
Goran Petek, IZOTERM PLAMA d.o.o.
Toni Pogačar, BSH HIŠNI APARATI d.o.o. Nazarje
MBA Aleš Mikeln, VZAJEMNA d.v.z.
Drago Polak, Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.
mag. Tone Stanovnik, ŠPICA INTERNATIONAL d.o.o. Ljubljana
Branko Potočnik, INSA d.o.o.
Miha Praunseis, TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
Maks Prokop, ISKRAEMECO, d.d.
Igor Unger, POŠTA SLOVENIJE d.o.o.
Primož Rot, ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d.
Jošt Rupnik, ebm-papst Slovenija d.o.o.
Sergej Simoniti, Prva kreditna zavarovalnica d.d.
dr. Peter Stanovnik, IER
Borut Škabar, BLUEMARINE d.o.o.
Neven Škrokov, BE.EF.ES. d.o.o.
mag. Edo Škufca, CGP, d.d.
Ludvik Špan, ŠPAN d.o.o.
Stanislav Blatnik, NOLICOM d.o.o.
Mitja Tašler, TEŠ d.o.o.
mag. Željko Todorović, GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA d.d.
Peter Tomšič, MK Založba d.d.
Marta Turk, BIRO M, d.o.o., Ljubljana
mag. Matjaž Vehovec, MESO KAMNIK d.d.
Jože Vencelj, IST d.o.o.
dr. Peter Venturini, Helios TBLUS d.o.o.
Brigita Vindiš Zelenko, PERUTNINA PTUJ d.d.
Branko Virag, Panvita d.d.
Martin Miklavc, PROMETEJ d.o.o.
Darijo Vrabec, Elektro Primorska d.d.
mag. Stanislava Zadravec Caprirolo, ZDRUŽENJE BANK SLOVENIJE - GIZ, Ljubljana
Tomaž Repinc, HIT d.d. Nova Gorica
Peter Zaletelj, CREINA d.d. Kranj
Jernej Zupančič, CLEANGRAD d.o.o.
Branko Žiberna, GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA d.d.
Peter Žigante, SAVAPROJEKT d.d.
Iztok Živko, TEVEL, d.o.o.
Aleš Skok, CINKARNA Celje, d.d
Karmen Lebe Grajf, POŠTA SLOVENIJE d.o.o.
Ksenija Radminič Virant, Terca d.o.o.
Suzana Zoranda Vrabec, Luka Koper, d.d.