Člani Skupščine Gospodarske zbornice Slovenije

Dimitrij Zadel, LUKA KOPER, d.d., predsednik
dr. Robert Agnič, PLASTIKA SKAZA d.o.o.
Ingrid Bakše, RAZPLET d.o.o.
Marjan Batagelj, POSTOJNSKA JAMA, d.d.
Andrej Bavdek, KRKA, d.d., Novo mesto
Tomaž Benčina, CINKARNA Celje, d.d.
Gorazd Bende, Zavod PPC TEZNO
mag. Stojan Binder, SINET d.o.o.
Iztok Bizjak, GONZAGA PRO d.o.o.
Aleš Bizjak, Poclain Hydraulics d.o.o.
Hugo Bosio, BOSIO d.o.o.
mag. Bogdan Božac, MARLES HIŠE MARIBOR d.o.o.
mag. Sandi Brataševec, NOMAGO d.o.o.
mag. Drago Brence, LIVARNA TITAN, d.o.o.
mag. Danilo Burnač, MARIBORSKI VODOVOD d.d.
Maja Cedilnik, NOVA KUVERTA d.o.o.
Borut Čeh, LABENA d.o.o.
mag. Tomaž Čop, RADIO ROBIN d.o.o.
Vasja Čretnik, TERME OLIMIA d.d.
Sara Čučnik, Ebm-papst Slovenija d.o.o.
dr. Zlatko Čuš, TALUM d.d. Kidričevo
Marko Fatur, PRODNIK d.o.o.
Jure Fišer, Gorenje Surovina d.o.o.
Julijan Fortunat, SALONIT ANHOVO, d.d.
Cvetka Franko, SODEXO d.o.o.
Boštjan Gaberc, MIKROGRAFIJA d.o.o.
Jurij Gašper, GAŠPER TRŽENJE d.o.o.
mag. Ludvik Golob, PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o.
mag. Marko Gorjup, TPV GROUP d.o.o.
dr. Aleš Hančič, TECOS
mag. Breda Hladnik, JUTEKS d.o.o.
Anica Horvat, FIRST, Murska Sobota d.o.o.
mag. Matjaž Hribar, MONOLIT d.o.o.
Jure Jagrič, ELEKTRO NOVI SISTEMI d.o.o.
Stanislav Jakelj, SIJ ACRONI d.o.o.
Tomaž Jontes, TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
Brigita Juhart Lesnik, IMPOL 2000 d.d.
Matej Kadliček, TRGOTUR d.e.e.
mag. Brane Kastelec, KRKA, d.d., Novo mesto
Igor Kastelic, REM d.o.o.
Janez Kodila, KODILA d.o.o.
Fabrizio Korošec, GOSTOL-GOPAN d.o.o. Nova Gorica
dr. Andrej Kos, MARMOR, Sežana d.d.
Robi Košir, BTC d.o.o.
mag. Tomaž Kraškovic, SŽ, d.o.o.
mag. Katja Kraškovic, GEA College d.d.
dr. Izidor Krivec, CELJSKE MESNINE d.o.o.
Franc Kuhar, ISKRAEMECO d.o.o.
Zdenka Kunej, HESS d.o.o.
Jože Leskovar, KOSTAK d.o.o.
Danijel Levičar, GEN I, d.o.o.
Milan Lukić, LUMAR IG d.o.o.
Emil Marinšek, MAREMICO d.o.o.
Uršula Menih Dokl, Gorenje d.o.o.
mag. Aleksander Mervar, ELES, d.o.o.
MBA Aleš Mikeln, VZAJEMNA d.o.o.
Martin Miklavc, PROMETEJ d.o.o.
Janko Mlakar, Center rokodelstva d.o.o., Ljubljana
Tanja Mohorič, HIDRIA d.o.o.
Kristjan Mugerli, KOLEKTOR CPG d.o.o.
Miljenko Muha, KOSTAK d.d.
mag. Ivan Papič, STEKLARNA HRASTNIK d.o.o.
Viljem Pečnik, SIJ RAVNE SYSTEMS d.o.o.
Goran Petek, IZOTERM PLAMA d.o.o.
mag. Damjan Pintar, DANDI d.o.o.
Toni Pogačar, BSH HIŠNI APARATI d.o.o. Nazarje
Drago Polak, SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA d.o.o.
Branko Potočnik, INSA d.o.o.
mag. Miloš Požar, MAHLE Electric Drives Slovenija d.o.o.
Miha Praunseis, TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
Maks Prokop, ISKRAEMECO d.o.o.
Iztok Renčelj, POŠTA SLOVENIJE d.o.o.
mag. Andrej Rihter, POŠTA SLOVENIJE d.o.o.
Primož Rot, ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d.
Jošt Rupnik, Ebm-papst Slovenija d.o.o.
Sergej Simoniti, Prva kreditna zavarovalnica d.d.
mag. Boris Sovič, ELEKTRO MARIBOR d.d.
mag. Tone Stanovnik, ŠPICA INTERNATIONAL d.o.o. Ljubljana
dr. Peter Stanovnik, IER
Borut Škabar, BLUEMARINE d.o.o.
Neven Škrokov, BE EF.ES. d.o.o.
mag. Edo Škufca, CGP, d.d.
Ludvik Špan, ŠPAN d.o.o.
mag. Željko Todorović, GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA d.d.
Peter Tomšič, MK Založba d.d.
Marta Turk, BIRO M, d.o.o., Ljubljana
mag. Matjaž Vehovec, MESO KAMNIK d.d.
Jože Vencelj, IST d.o.o.
dr. Peter Venturini, Helios TBLUS d.o.o.
Brigita Vindiš Zelenko, PERUTNINA PTUJ d.d.
Branko Virag, Panvita d.d.
mag. Stanislava Zadravec Caprirolo, ZDRUŽENJE BANK SLOVENIJE - GIZ, Ljubljana
Marjan Zahar, HIT d.d. Nova Gorica
Peter Zaletelj, CREINA d.d. Kranj
Vera Zevnik, DOMPLAN d.d.
Jernej Zupančič, CLEANGRAD d.o.o.
Branko Žiberna, GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA d.d.
Peter Žigante, SAVAPROJEKT d.o.o.
Iztok Živko, TEVEL d.o.o.