Javna pooblastila

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Čakalne liste CEMT 2007


  Na osnovi prejetih vlog za postavitev letnega plana dovolilnic, ki jih je delilec prejel v času od 01.09.2006 do 15.09.2006 za leto 2007, objavljamo po posamezni vrsti CEMT dovolilnice čakalne liste za leto 2007.

  Čakalne liste so urejene tako, da so na vrhu liste prevozniki, ki imajo, glede na izračun v skladu s kriteriji zbranih največ točk oziroma jim prvim pripada prosta dovolilnica, na koncu pa tisti z najmanjšim številom točk. Prevozniki, ki nimajo zadostnega minimalnega števila vozil in voznikov za pridobitev določenega tipa CEMT dovolilnice, za katero so zaprosili, ostajajo na čakalni listi, vendar so razvrščeni na zadnji del seznama.

  Za ogled posamezne čakalne liste kliknite na pripone tega obvestila. Čakalne liste so objavljene v *.pdf formatu (za ogled potrebujete AcrobatReader - program lahko brezplačno naložite na svoj računalnik preko spletne strani
  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html.  Čakalne liste

  - Čakalna lista Avstrija CEMT

  - Čakalna lista Italija CEMT

  - Čakalna lista CEMT za tretje države


  Opomba: Čakalne liste so okvirne, ker se preračunajo na dan razdelitve CEMT dovolilnic. In sicer mora delilec opraviti delitev oziroma izračun čakalnih list tako, da najprej razdeli avstrijske CEMT dovolilnice, ki so na razpolago, nato pa podatke za izračun kriterijev popravi glede na razdeljene nove dovolilnice (novim prejemnikom odšteje vozila in voznike, ki jih mora imeti za pridobitev posamezne CEMT dovolilnice). Nato na enak način razdeli še italijanske CEMT dovolilnice in nazadnje CEMT dovolilnice za tretje države. 


  Avtor: GZS
  Pripeti dokumenti

  NACIONALNI ELEKTRONSKI REGISTER LICENC


  Nacionalni elektronski register licenc za opravljanje prevozov v mednarodnem cestnem prometu (NER) je javno dostopna baza vseh
  podjetij in upravljavcev prevozov z veljavno licenco Skupnosti za mednarodni prevoz blaga in potnikov v cestnem prometu, ter licenc za opravljanje prevozov v notranjem cestnem prometu izdano s strani Gospodarske zbornice Slovenije ali Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije  - izdajateljev licenc za prevoze v cestnem prometu.

  http://nerdcp.gov.si/javni/