Javna pooblastila
Live CampaignGet Started with Live Campaign Signup

Please configure the Signup Form using Manage option

Točkovanje CEMT 01.01.2015 do 31.08.2015


Delivec v skladu z 32.členom Pravilnika o načinu in merilih za delitev in uporabo dovolilnic in dovolilnic CEMT (Ur.l.RS, št. 67/2007) objavlja sezname točkovanja uporabe CEMT dovolilnic, v katerem je razvidno skupno število točk in voženj za tretje države. 

TockovanjeJAN-AVG2015_2015-A

TockovanjeJAN-AVG2015_2015-I
TockovanjeJAN-AVG2015_2015-TD