Javna pooblastila
Live CampaignGet Started with Live Campaign Signup

Please configure the Signup Form using Manage option

Točkovanje CEMT 1. 1. 2018 do 31. 8. 2018


Delivec v skladu z 32.členom Pravilnika o načinu in merilih za delitev in uporabo dovolilnic in dovolilnic CEMT (Ur.l.RS, št. 67/2007) objavlja sezname točkovanja uporabe CEMT dovolilnic, v katerem je razvidno skupno število točk in voženj za tretje države. 

Tockovanje JAN-AVG 2018_040CE.PDF

Tockovanje JAN-AVG 2018_191CE.PDF

Tockovanje JAN-AVG 2018_380CE.PDF