Javna pooblastila

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  LICENCE ZA OPRAVLJANJE PREVOZOV V CESTNEM PROMETU

   

  NE SPREGLEJTE:  od 21. maja 2022 je za opravljanje mednarodnih prevozov blaga z vozili ali s kombinacijo vozil, katerih največja dovoljena masa naloženega vozila presega 2,5 tone, potrebna licenca! Več...

  Zakon o prevozih v cestnem prometu določa pogoje in način opravljanja prevozov potnikov in blaga v notranjem in mednarodnem cestnem prometu ter organe, pristojne za izvajanje in nadzor nad izvajanjem tega zakona. 

  Licenca je dovoljenje za izvajanje prevozov potnikov ali blaga v notranjem cestnem prometu.
  Licenca Skupnosti pa je dovoljenje za opravljanje dejavnosti cestnega prevoza potnikov ali blaga v mednarodnem cestnem prometu. Licenca Skupnosti velja tudi za izvajanje prevozov v notranjem cestnem prometu. 

  Licenca se pridobi za izvajanje naslednjih prevozov v cestnem prometu:

  • prevoz blaga,
  • prevoz potnikov,
  • avtotaksi prevoze.

  Licence ni treba pridobiti za naslednje vrste prevozov:

  • prevoz pošte kot javne storitve;
  • prevoz poškodovanih oziroma pokvarjenih vozil;
  • prevoz blaga za lastne potrebe pod pogoji iz 85. člena tega zakona;
  • prevoz oseb za lastne potrebe pod pogoji iz 82. člena tega zakona;
  • prevoz z vozili, ki so namenjena potrebam javne varnosti, obrambe, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in potrebam državnih organov, medicinskim in humanitarnim prevozom; 
  • prevoz blaga z vozili ali s skupino vozil, katerih največja dovoljena masa ne presega 3500 kg; POZOR! od leta 2022: če ne presega 2500 kg v mednarodnem cestnem prometu!
  • prevoz s posebnimi vozili, ki so bila izdelana ali predelana za poseben namen in se z njimi ne morejo opravljati prevozi potnikov ali blaga na enak način kot z nepredelanimi vozili (npr. avtodvigala, črpalke za beton, vozila za prevoz čebel, potujoče knjižnice, avtobus, predelan v avtodom), kar mora biti razvidno iz prometnega dovoljenja;
  • prevoz za osebne potrebe.

  POGOJI ZA PRIDOBITEV LICENCE

  Pravna oseba in samostojni podjetnik, ki želi opravljati dejavnost cestnega prevoza, mora izpolnjevati naslednje pogoje za pridobitev licence:

  • imeti dober ugled,
  • imeti ustrezen finančni položaj,
  • izpolnjevati pogoj glede strokovne usposobljenosti,
  • biti lastnik vsaj enega v Republiki Sloveniji registriranega motornega vozila za posamezne vrste prevozov ali imeti pravico uporabe tega vozila na podlagi sklenjene najemne oziroma zakupne pogodbe ali lizing pogodbe,
  • imeti poravnane davčne obveznosti in prispevke za socialno varnost, pri čemer se pogoj iz te točke ugotavlja ob pridobitvi in obnovi licence,
  • izpolnjevati pogoje v zvezi z zahtevo glede sedeža, kot to določa 5. člen Uredbe 1071/2009/EU.

  POSTOPEK ZA PRIDOBITEV LICENCE

  Posameznik vloži pri GZS - Javne listine:

  • ustrezno vlogo za izdajo licence z navedbo vrste prevozov, za katere želi pridobiti licenco in
  • predloži dokazila o izpolnjevanju s tem zakonom predpisanih pogojev – potrebna dokazila so navedena na posamezni vlogi.

   

  Pravna podlaga >>>

  Nacionalni elektronski register licenc >>>

  Licence tudi za mednarodne prevoze blaga s kombiji, članek v reviji Glas gospodarstva september 2021
  Zaostreni pogoji za pridobitev prevozniške licence, članek v reviji Glas gospodarstva, september 2020
  Opravljanje prevozne dejavnosti – kako do licencečlanek v reviji Glas gospodarstva, julij-avgust 2020