Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev

Ček za branjeSponzorja
Strokovno združenje založnikov in knjigotržcev Slovenije - GZS in Ministrstvo za kulturo

Namen Čeka za branje:
spodbuditi otroke in mladino k nakupovanju in branju knjig

Vrednost čeka:
1.000,00 SIT

Število natisnjenih čekov:
3.500

Prejemniki čeka:
otroci in mladina, obiskovalci sejma

Vnovčljivost čeka:
na knjižnem sejmu za nakup knjige po izbiri kot zamena za gotovino


Avtor: Irena Brglez