Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev

Nagrada Krilati lev


Prizanje za tiskarsko-tehnično izvedbo knjige podeljuje Strokovno združenje grafičarjev - GZS


 • Velika plaketa KRILATI LEV za najboljšo skupno izvedbo knjige
  Gorenjski tisk d.d. Kranj
  Joco Žnidaršič: MOJA SLOVENIJA

 • Mala plaketa KRILATI LEV za najboljšo grafično pripravo
  DELO REPRO d.o.o.
  Joco Žnidaršič: MOJA SLOVENIJA

 • Mala plaketa KRILATI LEV za najboljšo knjigoveško dodelavo
  Mladinska knjiga Tiskarna d.d.
  Slovar slovenskega knjižnega jezika

Žirija v sestavi Marjan Pavčnik, Pavle Skalar, Leopold Schiecher, Kazimir Rapoša, Miran Joger in Andrej Lešnjak   je svojo odločitev utemeljila tako:

Velika plaketa KRILATI LEV za najboljšo skupno izvedbo knjige
Gorenjski tisk d.d. Kranj
Joco Žnidaršič: MOJA SLOVENIJA

Grafična priprava

Stavek: Knjiga je slikovna monografija, pri kateri vsa teža leži na odličnih fotografijah v velikih formatih. Besedila je malo in je zreducirano na krajši uvod in informativne podpise k slikam. Postavitev besedila odlikujejo premišljena tipografija v ustreznih razmerjih, zelo dobra čitljivost, večinoma izenačen tekst, ki ustvarja primerno razmerje med belimi in potiskanimi površinami. Podpisi k slikam logično sledijo fotografijam. Pravilnost stavljenja sledi visokemu ritmu oblikovanja in je kljub manjšim pomanjkljivostim najboljša med deli, prispelimi na natečaj. 

Reprodukcija: Reprodukcija fotomonografije je ob zelo zahtevnem slikovnem gradivu izvedena izredno kvalitetno. Barvne reprodukcije velikega formata, dvostranske ter celostranske, in malega formata v slikovnem sestavu odlikujejo enakomernost, dober kontrast in bogata tonska lestvica. Visoko kvalitetne reprodukcije dopolnjujejo mirnost velikih tonskih površin, harmonija barv, intenzivnost barvnih tonov, velik barvni obseg in izredna čistost. Reprodukcija učinkovito ponazarja izrazno moč danega motiva v danem trenutku in prostoru.

Tisk: Največji del knjige Moja Slovenija predstavljajo dvostranske in celostranske štiribarvne reprodukcije, katerih tisk vedno predstavlja poseben izziv za tiskarja. Pri natisu večine reprodukcij je dosežena zelo dobra barvna uravnovešenost. Poleg tega sta za vse reprodukcije značilna odlično barvno skladje in enakomernost horizontalnega profila obarvanja, kar posredno omogoča tudi zelo dobro tiskarsko gradacijo. V celoti gledano je knjiga Moja Slovenija natisnjena kakovostno, brez večjih napak v tisku, ki bi kvarile izgled knjige, zato velja pohvala vsem, ki so sodelovali pri njenem tisku.

Knjigoveška dodelava: Knjiga Moja Slovenija je v celoti izdelana dobro, brez večjih napak, pri čemer pa nobena faza vezave bistveno ne izstopa. Odlikujejo jo predvsem tisti elementi, ki so ključnega pomena za dobro kakovost vezave, kot so brezhibno zgibanje, šivanje in vplatničenje. Vse to daje knjigi lep kompaktni videz, katerega še povečuje dobra oprema knjige (lepo pregane platnice in ščitni ovitek).


1. Mala plaketa KRILATI LEV za najboljšo grafično pripravo

DELO REPRO d.o.o.
Joco Žnidaršič: MOJA SLOVENIJA

Stavek: Glavni del knjige predstavljajo odlične fotografije v velikih formatih. Zato je besedila malo in je zreducirano na krajši uvod in informativne podpise k slikam. Postavitev besedila odlikujejo premišljena tipografija v ustreznih razmerjih, odlična čitljivost, enakomerno izenačen tekst, ki ustvarja ustrezno razmerje med belimi in potiskanimi površinami. Pravilnost stavljenja je kljub manjšim pomanjkljivostim najboljša med deli, prispelimi na natečaj. 

Reprodukcija: Reprodukcija fotomonografije je ob zelo zahtevnem slikovnem gradivu izvedena izredno kvalitetno. Barvne reprodukcije velikega formata, dvostranske ter celostranske, in malega formata v slikovnem sestavu odlikujejo enakomernost, dober kontrast in bogata tonska lestvica. Visoko kvalitetne reprodukcije dopolnjujejo mirnost velikih tonskih površin, harmonija barv, intenzivnost barvnih tonov, velik barvni obseg in izredna čistost.


2. Mala plaketa KRILATI LEV za najboljši tisk

Male plakete za najboljši tisk strokovna žirija letos ni podelila, ker nobena od preostalih knjig, ki so prispele na ocenjevanje, ne izstopa po kvalitetni tiskarski izvedbi. Poleg tega je raven zahtevnosti tiska v večini knjig razmeroma preprosta.


3. Mala plaketa KRILATI LEV za najboljšo knjigoveško dodelavo

Mladinska knjiga Tiskarna d.d.
Slovar slovenskega knjižnega jezika

Knjiga ima izredno veliko strani, kar običajno povzroča težavo pri vezavi, saj je težko zagotoviti kompaktno obliko tudi po odpiranju knjige. Kljub težavam, ki izhajajo iz tolikšnega obsega, pa se Slovar odlikuje z izjemno kompaktnostjo vplatničenja, kar daje tako knjižnemu bloku kot celotnemu videzu knjige lepo podobo. Tudi ostale faze vezave so izdelane zelo kvalitetno. Pohvaliti velja šivanje, lepljenje, vplatničenje in oblikovanje v hrbtu, kar vse skupaj upravičeno uvršča knjigo v sam vrh kakovostne vezave.


Avtor: Irena Brglez
Pripeti dokumenti