Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev

Domači razstavljavci na 18. knjižnem sejmu


Velika sprejemna dvorana in prvo preddverje

Ataja, d.o.o.
Trpinčeva ulica 96, 1000 Ljubljana
Oseba za stike: Nada Štajdohar
T 01/520 07 80
F 01/520 07 83
E info@ataja.si

Breda Smolnikar
Depala vas 54a, 1230 Domžale
T 01/729 26 06
E breda.smolnikar@amis.net

Buča knjigotrštvo d.o.o.
Zgornja Slivnica 3d, 1293 Šmarje-Sap
Oseba za stike: Samo Vadnov
T 01/786 85 23
F 01/786 85 24
E buca.vadnov@siol.net

Cankarjeva založba d.d.
Založniško in trgovinsko podjetje
Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana
Oseba za stike: Tine Logar
T 01/360 37 16, 080 11 08
F 01/360 37 54
E prodaja.knjig@cankarjeva-z.si
Spletna stran: www.cankarjeva-z.si

Didakta d.o.o. Radovljica
Kranjska cesta 13, 4240 Radovljica
Oseba za stike: Tjaša Urankar Dornik
T 04/532 02 05
F 04/532 02 11
E tjasa@didakta.si
Spletna stran: www.didakta.si

Debora, založništvo in promocija kulture, d.o.o.
Lipahova ulica 23, 1000 Ljubljana
Oseba za stike: Janislav Peter Tacol
T 01/256 13 69
F 01/257 27 60
E debora@k2.net
Spletna stran: www.debora.si

Društvo piscev zgodovine NOB Slovenije
Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana
Oseba za stike: Majda Miklavčič
T 01/434 42 43
F 01/434 41 17

Družina d.o.o.
Krekov trg 1, 1000 Ljubljana
Oseba za stike: Gorazd Milavec
T 01/433 75 80
F 01/433 85 90
E gorazd.milavec@druzina.si
Spletna stran: www.druzina.si

Družina Krumpak
Zoisova 12, 1000 Ljubljana
Oseba za stike: Sašo Krumpak
T 04/236 97 50
F 04/236 97 55
E info@happyforum.net

DZS, d.d., Izobraževalno založništvo
Mali trg 6, 1538 Ljubljana
Oseba za stike: Alenka Korenjak
T 01/425 20 40
F 01/425 43 29
E alenka.korenjak@dzs.si
spletna stran: www.dzs.si

EPTA d.o.o.
Podlimbarskega 29, 1000 Ljubljana
Oseba za stike: Klavdija Volaj
T 01/513 30 00
F 01/513 30 28
E info@epta.si
Spletna stran: www.harryjezakon.com

Goriška Mohorjeva družba
P.zza Vittoria Travnik 25, 34170 Gorizia-Gorica, Italija
Osebi za stike: Marko Tavčar, Mirjam Simčič
T 0039/0481 533177
F 0039/0481 536978
E mohorjeva@adriacom.it

GO ZZB NOB Slovenije
Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana
Oseba za stike: Majda Roš
T 01/434 42 43

Grahovac & Co. d.n.o.
Dolgi most 2, 1000 Ljubljana
Oseba za stike: Mile Grahovac
T 01/422 88 14
F 01/422 88 13
E grahovac.dno@siol.net

GV Založba, založniško podjetje, d.o.o.
Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana
Oseba za stike: Vesna Kobal
T 01/309 18 00
F 01/309 18 05
E zalozba@gvzalozba.si
Spletna stran: www.gvzalozba.si

Lisac & Lisac
Dunajska 106, 1000 Ljubljana
Oseba za stike: Blaž Lisac
T 01/568 28 76
F 01/541 22 06
E blaz@lisac-lisac.si

Modrijan založba d.o.o.
Mestni trg 24, 1000 Ljubljana
Oseba za stike: Aleš Vesel
T 01/200 36 00
F 01/200 36 01
E modrijan@modrijan.si

Mohorjeva d.o.o.
Poljanska 97, 1000 Ljubljana
Oseba za stike: Marijan Logar
T 01/230 10 97
F 01/432 11 22
E mohorjeva_druzba@siol.net
spletna stran: www.mohorjeva.at

Mohorjeva družba Celje
Prešernova 23, 3000 Celje
Osebe za stike: Jurij Ludvig, Igor Bahovec, Slavi Kosec, Niko Brus
T 01/434 48 19, 03/426 48 00
F 01/434 48 18
E mohorjeva@siol.net
spletna stran: www.mohorjeva.org

Narodna in univerzitetna knjižnica
Turjaška 1, 1000 Ljubljana
Oseba za stike: Helena Fortuna
T 01/586 13 08
F 01/586 13 11
E helena.fortuna@nuk.uni-lj.si
Spletna stran: www.nuk.uni-lj.si

Nova revija d.o.o.
Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana
Oseba za stike: Tomaž Zalaznik
T 01/433 40 74
F 01/433 42 50
E info@nova-revija.si

Novi svet
Prečna 3, 1000 Ljubljana
Oseba za stike: Djuri Ramač
T 01/433 70 05
F 01/433 70 05
E urednistvo@novisvet.si
spletna stran: www.novisvet.si

Odlična hiša d.o.o.
Gradišče 13, 5292 Renče
Oseba za stike: Rudi Kerševan
T 05/301 60 06
F 05/301 60 06

Oka otroška knjiga
Slovenska cesta 23, 1000 Ljubljana
Oseba za stike: Irma Toman
T 01/425 13 62
F 01/425 53 53
E otroska.knjiga@siol.net

Ognjišče t.d.
Trg Brolo 11, 6000 Koper
Oseba za stike: Božo Rustja
T 05/611 72 20
F 05/627 22 54
E uredništvo@ognjišče.si
spletna stran: www.ognjišče.si

Prešernova družba d.d.
Opekarska 4a, p.p. 3409, 1001 Ljubljana
Oseba za stike: Meta Dobrin
T 01/420 27 00
F 01/420 27 27
E info@prdr.com
Spletna stran: www.prdr.com

Revija Otrok in knjiga
Mariborska knjižnica, Rotovški trg 2, 2000 Maribor
Oseba za stike: Darka Tancer-Kajnih, Maja Logar
T 02/235 21 07
F 02/235 21 27
E darka@mb.sik.si, majal@mb.sik.si
Spletna stran: http://sikmb.mb.sik.si

Uradni list RS d.o.o.
Slovenska 9, 1000 Ljubljana
Oseba za stike: Jelka Kotar
T 01/200 18 38
F 01/425 14 18
E jelkak@uradni-list.si

Salomon d.o.o.
Cesta 24.junija 23, 1532 Ljubljana
Oseba za stike: Karin Elena Sánchez
T 01/588 01 11, 588 01 03
F 01/588 01 97
E karin.elena@salomon.si
spletna stran: www.salomon.si

Salve
Rakovniška 6, 1000 Ljubljana
Oseba za stike: Herman Gregorič
T 01/427 73 10

Sidarta d.o.o.
Cesta 24. junija 23, 1000 Ljubljana
Oseba za stike: Marko Pintarič
T 01/561 34 73
F 01/561 25 36
E office@sidarta.si
Spletna stran: www.sidarta.si

Slovenska knjiga d.o.o.
PE Založništvo
Stegne 3, 1000 Ljubljana
Oseba za stike: Martina Dolničar
T 01/500 51 00
F 01/500 52 90
E info@slo-knjiga.si
Spletna stran: www.slo-knjiga.si

Slovenska matica Ljubljana
Kongresni trg 8, 1000 Ljubljana
Oseba za stike: Mateja Rizvič
T 01/422 43 40
F 01/422 43 44
E slovenskamatica@siol.net

Svetopisemska družba
Dunajska 5, 1509 Ljubljana
Oseba za stike: Anton Metelko
T 01/430 62 40
F 01/430 62 45
E info@društvo-svds.si
spletna stran: www.drustvo-svds.si

Študentska založba ŠOU v Ljubljani, Zavod za založniško dejavnost
Beethovnova 9, 1000 Ljubljana
Oseba za stike: Igor Brlek
T 01/251 03 32
F 01/252 26 18
E zalozba@kiss.uni-lj.si
Spletna stran: www.studentskazalozba.si

Študentska založba Litera
Gosposvetska cesta 83, 2000 Maribor
Oseba za stike: Orlando Uršič
T 02/234 21 33
F 02/ 234 21 36
E litera@zalozba-litera.org, info@s-kultura.org
spletna stran: www.zalozba-litera.org

Tehniška založba Slovenija, d.d.
Lepi pot 6, p.p. 541, 1001 Ljubljana
Oseba za stike: Vesna Aljančič
T 01/479 02 11, 479 02 28
F 01/479 02 30
E Vesna.Aljancic@tzs.si
Spletna stran: www.tzs-online.com

Učila International d.o.o.
Cesta Kokrškega odreda 18, 4294 Križe
Oseba za stike: Metka Bartol
T 04/598 00 00
F 04/595 81 59
E ucila@ucila.si

V.B.Z. d.o.o.
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
Oseba za stike: Jure Golob
T 01/430 02 56
F 01/431 82 13
E jure.golob.vbz@siol.net

Zadruga Novi Matajur
p.p. 9, 6210 Sežana
Oseba za stike: Majda Železnik

Založba Drava
Drava - Verlags-und Druck G.m.b.H.
Tarviserstr. 16, A- 9020 Klagenfurt
Oseba za stike: dr. Helga Mračnikar
T 0043/463 50 10 99
F 0043/463 50 10 99 20
E drava@slo.at
Spletna stran: www.drava.at

Založba Educy d.o.o.
Vošnjakova 8, 1000 Ljubljana
Oseba za stike: Lenart Zajc
T 01/230 68 86
F 01/230 68 88
E marketing@educy.si
spletna stran: www.educy.com

Založba Goga
Prešernov trg 6, 8000 Novo mesto
Oseba za stike: Gregor Macedoni, Damijan Šinigoj, Marijan Dović
T 07/393 08 01
F 07/393 08 00
E goga@zalozba-goga.si
spletna stran: www.zalozba-goga.si

Založba Grlica
Savska cesta 3a, 1000 Ljubljana
Oseba za stike: Vlado Grlica
T 01/230 64 72
F 01/230 65 83
E vlado.grlica@desk.si
Spletna stran: http://grlica.slo.net

Založba Izolit, d.o.o.
Peske 17, 1236 Trzin
Oseba za stike: Zdravko Grginič
T 01/562 35 40, 562 35 90
F 01/562 21 80
E izolit@siol.net
spletna stran: www.zalozba-izolit.si

Založba Karantanija d.n.o.
Savlje 38, 1000 Ljubljana
Oseba za stike: Blanka Jarni
T 01/563 14 60
F 01/561 33 19
E zalozba.karantanija@siol.net

Založba Kres d.o.o.
Dunajska cesta 158, 1000 Ljubljana
Oseba za stike: Selina Ambrož
T 01/530 20 60
F 01/530 20 69
E zal.kres@siol.net

Založba Mladinska knjiga d.d.
Slovenska 29, 1000 Ljubljana
Oseba za stike: Jolanda Ravlič
T 01/241 33 11
F 01/425 28 14
E jolanda.ravlic@mkz-lj.si
Spletna stran: www.mladinska.com

Založba Mladika, d.o.o.
Reber 11, 1000 Ljubljana
Oseba za stike: Primož Mušič
T 01/425 80 00
F 01/251 39 43
E kekec.zm-lj@siol.net

Založba Obzorja d.d.
Partizanska cesta 3-5, 2000 Maribor
Oseba za stike: Milena Pivec
T 02/250 65 36
F 02/250 65 35
E pivec@zalozba-obzorja.si

Založba Orbis
Dunajska 21, 1000 Ljubljana
Oseba za stike: Aleksander Pišlar
T 01/436 23 34
F 01/ 436 25 47
E ogl@orbis.si
Spletna stran: www.orbis.si

Založba Rokus d.o.o.
Pot na Fužine 2, 1000 Ljubljana
Oseba za stike: Anamarija Rajk
T 01/520 17 90
F 01/520 17 82
E anamarija@rokus.com
Spletna stran: www.rokus.com

Založba Sanje
Cesta 24. junija 23, 1231 Ljubljana
Oseba za stike: Irena Škerjanec Nedoh
T 01/563 30 63
F 01/561 23 03
E info@sanje.si
Spletna stran: www.sanje.si

Založba Tuma d.o.o.
Savska 3a, 1000 Ljubljana
Oseba za stike: Tanja Tuma
T 01/437 95 80
F 01/437 71 49
E tanja@zalozba-tuma.si
Spletna stran: www.zalozba-tuma.si

Založba Vale-Novak
Poljanska 1, 1000 Ljubljana
Oseba za stike: Veronika Novak
T 041/739 375
F 01/241 58 61
E veronika@vale-novak.si
Spletna stran: www.velenovak.com

Založba ZRC
Novi trg 2, 1000 Ljubljana
Oseba za stike: Tinka Selič
T 01/470 64 74
F 01/425 77 94
E zalozba@zrc-sazu.si
spletna stran: www.zrc-sazu.si/zalozba

Zavod RS za šolstvo
Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana
Oseba za stike: Mira Turk Škraba
T 01/300 51 15
F 01/300 51 99
E mira.turk-skraba@zrss.si
Spletna stran: www.zrss.si

Župnijski urad Dravlje
Vodnikova 279, 1000 Ljubljana
Oseba za stike: dr. Lojze Bratina
T 01/507 13 08
F 01/519 00 66


Bazar malih založnikov v drugem predverju

 • 3D TECHNOLOGIES & ARTS, Ljubljana
 • ALPHA CENTER, Ljubljana
 • CENTER ZA SLOVENSKO KNJIŽEVNOST
 • DRUŠTVO ZA IZOBRAŽEVANJE V 3. ŽIVLJENJSKEM OBDOBJU LIPA DOMŽALE
 • DRUŠTVO ZA TEORETSKO PSIHOANALIZO
 • ELANDA, d.o.o., Ljubljana
 • EMILI EMILIJA PAVLIČ s.p., Koper
 • FORMA 7, d.o.o., Ljubljana
 • GYRUS, Ljubljana
 • IN OBS MEDICUS d.o.o., Ptuj
 • LADA, d.n.o., Ljubljana
 • LIBRIS, d.o.o., Koper
 • LVM, d.o.o., Ljubljana
 • MAGNOLIJA, d.o.o., Ljubljana
 • MARBONA d.o.o., Ljubljana
 • MARJAN MIKLOŠIČ, Izola
 • MASKA LJUBLJANA, Ljubljana
 • PREPIH
 • RACOON, d.o.o., Ljubljana
 • Revija RAČUNALNIŠKE NOVICE, Ljubljana
 • Revija ŠTUDENT, Ljubljana
 • SAMOZALOŽBA ZVONKO ČEMAŽAR, Ljubljana
 • SAMOZALOŽNIŠTVO MELITA GORŠE, Maribor
 • STELLA, Robert Pokorny s.p., Šmarješke Toplice
 • STUDIA HUMANITATIS, Ljubljana
 • UNIGRAFIKA d.o.o., Maribor
 • UNIVERZALNO ŽIVLJENJE, Ljubljana
 • ZALOŽBA ANNALES, Koper
 • ZALOŽBA BRANKO, Nova Gorica
 • ZALOŽBA GNOSTICA, Ljubljana
 • ZALOŽBA GRAD, Ljubljana
 • ZALOŽBA IN DISTRIBUCIJA KARIS, Preserje
 • ZALOŽBA ISKANJA, Ljubljana
 • ZALOŽBA LITTERA PICTA, Ljubljana
 • ZALOŽBA MATH d.o.o., Ljubljana
 • ZALOŽBA MIHELAČ, Ljubljana
 • ZALOŽBA QUATRO, Notranje Gorice
 • ZALOŽBA ROTIS, Maribor
 • ZALOŽBA VIJA 7, d.o.o., Ljubljana
 • ZALOŽNIŠTVO ABRAM, Branik
 • ZALOŽNIŠTVO JUTRO, Ljubljana
 • ZGODOVINSKO DRUŠTVO ZA JUŽNO PRIMORSKO, Koper

Avtor: Irena Brglez
Pripeti dokumenti