Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev

Gostujoči razstavljavci na 18. knjižnem sejmu


Razstava sodobne srbske književnosti


Razstavljenih bo okrog 500 knjig na 25 panojih.

Največji delež ima sodobna proza (8 panojev), poezija (2 panoja), antologije in dramatika (1 pano), mladinska književnost (2 panoja),  leksikografija, jezik in književna teorija (skupaj  1 pano), esejistika (1 pano), likovna umetnoat (1 pano), zgodovina (1 pano), religija (1 pano), filozofija (1 pano), publicistika (1 pano), strokovna kiteratura (3 panoji) in periodika (2 panoja).


Avtor: Irena Brglez