Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev

Nagrade knjižnega sejma


Strokovno združenje založnikov in knjigotržcev Slovenije pri Gospodarski zbornici Slovenije podeljue naslednje nagrade:

 • Schwentnerjeva nagrada za življenjsko delo na področju založništva in knjigotrštva, za spodbujanje bralne kulture v domovini in izven njenih meja,
 • Prvenec - nagrada za najboljše prvo objavljeno delo posameznega slovenskega avtorja,
 • Najlepša slovenska knjiga - kot priznanje za izjemno raven oblikovanja slovenske knjige in spodbudo za nenehno skrb založb za dvigovanje te ravni v  v petih kategorijah:
  (a) književnost (domača in prevedena proza, poezija, dramatika, esejistika),
  (b)  knjige za otroke in mladino,
  (c)  znanstvene knjige, učbeniki,
  (d)  stvarna literatura (leksikoni, priročniki, slovarji),
  (e) umetniške monografije in foto-monografije, bibliofilske izdaje.

Strokovno združenje grafičarjev Slovenije pri  pri Gospodarski zbornici Slovenije podeljueje nagrado

 • Krilati lev - priznanje in spodbudo za doseganje najvišjega nivoja kakovosti izdelave knjige v posameznem letu. Krilati lev je priznanje za dosežene rezultate dela, znanja, strokovne tehnične in tehnološke sposobnosti ter izkušenj proizvajalcev pri izdelavi dobre knjige. Nagrada je priznanje in spodbuda za dvig splošne ravni kakovosti grafične proizvodnje doma in na svetovnem trgu.

Društvo slovenskih književnih prevajalcev podeljueje nagrado:

 • Najboljši mladi prevajalec - priznanje za uveljavitev panoge in posameznega prevajalca. Med mladimi in mlajšimi naj bi priznanje obudilo večje zanimanje za prevajalsko delo, poudarilo nadarjenost, sposobnost in trdo dela za kakovostno izstopajoče prevode.

 


Avtor: Irena Brglez