Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev

Najlepše slovenske knjige v letu 2003


Kategorija a)
književnost (domača in prevedena proza, poezija, dramatika, esejistika): Zbirka Samorog letnik 2003, Založnik Nova revija, oblikovalec Peter Skalar

Obrazložitev: 
Tudi knjige letošnjega letnika zbirke Samorog odlikuje estetska in tipografska kultiviranost, ki jo oblikovalec vzdržuje od začetka izhajanja zbirke. Slikovni material na ovitkih konsistentno dograjuje trdno osnovo prepoznavnosti zbirke, pri čemer posamezne knjige kjub pripadnosti zbirki ne izgubijo svoje individualnosti.

Kategorija b)
knjige za otroke in mladino: Obuti maček,  Založba Mladinska knjiga, oblikovalka Maša Kozjek

Obrazložitev:
Klasična pravljica je vizualizirana z duhovitimi avtorskimi ilustracijami, polnimi skritih detajlov, ki spodbujajo otroka h konstantnemu raziskovanju. Ilustracija je odlično uglašena z nepretenciozno, a domišljeno oblikovanimi tekstovnimi elementi, ki s primerno širino stavka in izbrano serifno črkovno vrsto prispevajo k dobri berljivosti. Ob poplavi vizualno agresivnih otroških slikanic je pričujoča knjiga vsekakor prijeten zgled dobrodošle drugačnosti.

Kategorija c)
znanstvene knjige, učbeniki: Zemlja pod vašimi nogami: Arheologija na avtocestah Slovenije,  založnik Zavod za varstvo kulturne dediščine Republike Slovenije, oblikovalec Robert Žvokelj;

Obrazložitev: 
Upoštevanje značaja kompleksne in zahtevne strokovne tematike, predstavljene v tej  knjigi, se manifestira v skrbnem oblikovanju različnih nivojev. To daje izrazito podporo vsebini, a istočasno zaradi domišljene obdelave slikovnih elementov in  izbora črkovnih vrst še daleč ne izgublja na estetski vrednosti, temveč rezultira v presežku, ki je redek za tovrstno založništvo.

Kategorija d)
stvarna literatura (leksikoni, priročniki, slovarji) - nagrade se ne podeli

Obrazložitev: 
V kategoriji stvarne literature žirija letos med prispelimi deli ni mogla izpostaviti nobenega dela, ki bi s stališča izvirnosti, estetske skladnosti, tipografsko dorečene obdelave ter ustrezne materializacije zadostil kriterijem za podelitev nagrade oz. predstavljal oblikovalski presežek in zgled, kako oblikovati knjige tega segmenta založništva.

Kategorija e)
umetniške monografije in foto-monografije, bibliofilske izdaje: Zbrana dela Primoža Trubarja, založnik: Založba Rokus, oblikovalec: Matjaž Vipotnik

Obrazložitev:
Pričujoča izdaja predstavlja kljub nekaterim tipografskim rešitvam, o katerih bodo strokovna mnenja verjetno deljena, s svojo skrbno in bogato materializacijo nov prispevek v nizu bibliofilskih izdaj založbe Rokus, ki bogatijo slovenski knjižni prostor in oživljajo spomin na našo daljno knjižno preteklost.

Žirija:
Boris Balant, Darja Spanring Marčina in Petra Černe Oven.

 


Avtor: Irena Brglez