Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev

Schwentnerjeva nagrada - dosedanji nagrajenci


od leta 1999 do 2002


SCHWENTNERJEVA NAGRADA ZA ŽIVLJENJSKO DELO

Pravilnik je bil leta 1999 spremenjen tako, da združenje nagrado podeljuje za življenjsko delo na področju založništva in knjigotrštva ter za razvijanje ter spodbujanje bralne kulture doma in v zamejstvu.

18. KS (november 2002)
Zorka Peršič
za življenjsko delo na področju založništva


17. SKS (november 2001)
Franc Kattnig
za življenjsko delo na področju založništva  izven meja domovine


16. SKS (november 2000)
Andreja Mlinar
za življenjsko delo na področju knjigotrštva


15. SKS (november 1999)
Prof. dr. Martin Žnideršič
za življenjsko delo na področju založništva in knjigotrštva

Po pravilniku o podelitvi nagrad, ki je prenehal veljati v letu 1999, so se nagrade podeljevale najboljšim knjigarnam in najboljšim knjigotrški delavcem, posebej malim in posebej velikim knjigarnam.

 


7. SKS (november 1985)

 1. Marjan Podgoršek - Antikvariat CZ
  Nevenka Obersnu - DZS
  Jože Wagner - DZS
  Andreja Mlinar - Mladinska knjiga
 2. Cankarjeva založba, Titova 15, Ljubljana
  Naša knjiga, Nova Gorica
  Mladinska knjiga - Knjigarna, Žalec


8. SKS (november 1987)

 1. Marjan Ciglič - Grafika Soča
  Darja Potisk - Mladinska knjiga - Knjigarna
  Slavko Sušnik - Lipa, Svet revije Knjiga
  Silvana Valopi - ZTT
  Vera Žvan - DZS
 2. Mladinska knjiga - Knjigarna, Novo mesto
  Mladinska knjiga - Knjigarna, Gosposka 28, Maribor
  DZS - Knjigarna, Kočevje

Javna pohvala DZS - Knjigarna, Novo mesto in DZS - Knjigarna, Radovljica


9. SKS (november 1989)

 1. Alojzija Zavnik - Partizanska knjiga
  Anka Vesel - TZS
  Marjeta Zorec - Knjigarma MK
 2. Grafika Soča - Knjigarna Naša knjiga, Ajdovščina
  Obzorja Maribor - Knjigarna, Gosposka 24, Maribor
  DZS - Knjigarna, Radovljica


10. SKS (november 1991)

 1. Stanka Mrva - Mladinska knjiga
  Iztok Ilich - Mladinska knjiga
  Jože Jankovič - DZS
 2. Mladinska knjiga - Knjigarna, Titova 3, Ljubljana
  Mladika - Knjigarna Kazina, Ljubljana
  DZS - Knjigarna, Čopova 3, Ljubljana


11. SKS (november 1993)

 1. Mihaela Prodnik - Cankarjeva založba, Slovenska c. 37, Ljubljana
  Stanka Golob - Cankarjeva založba, Trubarjev antikvariat, Ljubljana
  Meta Kušar - DZS, Šubičeva 1, Ljubljana
 2. Cankarjeva založba - Knjigarna, Gospejina 8, Maribor
  Knjigarna Libris, Prešernov trg 9, Koper
  Knjigarna Kočna Kamnik, Ljubljanska c. 1, Kamnik


12. SKS (november 1995)
(nagrade niso bile podeljene, ker je žirija ocenila, da v zadnjem dveletnem obdobju na področju knjigotrštva ni bil zapažen napredek stroke)


13. SKS (november 1997)
(nagrade niso bile podeljene, ker je žirija ocenila, da v zadnjem  dveletnem obdobju na področju knjigotrštva ni bil zapažen napredek stroke)


14. SKS (november 1998)
(nagrade niso bile podeljene, ker je žirija ocenila, da v zadnjem  dveletnem obdobju na področju knjigotrštva ni bil zapažen napredek stroke)


Avtor: ZKGM