Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev

Schwentnerjev nagrajenec v letu 2003


Niko Grafenauer


Utemeljitev nagrade:

Žirijo za podelitev Schwentnerjeve nagrade za življenjsko delo na področju založništva podeljuje žirija v sestavi Andreja Mlinar, Zdravko Duša, dr. Martin Žnideršič, Mitja Zupančič in Slavko Pregl (predsednik). Na svoji redni seji 13. novembra 2003 je žirija soglasno sprejela sklep, da nagrado prejme gospod Niko Grafenauer.    

Niko Grafenauer je pred tridesetimi leti postal urednik knjig za otroke in mladino v največji slovenski založbi, Mladinski knjigi. Delo je prevzel po legendarni Kristini Brenkovi. Njegovo delo z avtorji, tako pisci kot ilustratorji, je pomenilo bistven poseg v oblikovanje razsežnosti slovenskega založništva na tem področju. Literatura za otroke in mladino na Slovenskem ter njena ustvarjalna podoba v likovnih delih naših ustvarjalcev sta v času Grafenauerjevega dela dosegla obseg in kvaliteto, ki sta med domačimi bralci vzbujala navdušenje, pri strokovnjakih nedeljeno priznanje ter občudovanje založniškega sveta v tujini. Grafenauerjevi založniški rezultati drugih niso bili v ničemer obremenjeni z njegovo nesporno lastno avtorsko ustvarjalnostjo in močjo. Njegova publicistična besedila, s katerimi se je loteval tega področja dela, pomenijo dragocen prispevek k širjenju meja razumevanja in priznanja ustvarjanju za najmlajše, torej najbolj občutljive in najbolj pomembne bralce.

Ob rojstvu samostojne države je ustanovil novo založbo, Novo revijo, ki je z več kot 150 naslovi knjig  ter novih periodičnih publikacij iz področja humanistike v najširšem pomenu besede v zadnjem desetletju prinesla povsem nove razsežnosti v mišljenje in prakso slovenskega založništva. V pogojih sproščenega trga, na katerem so bile vsak dan bolj spregledovane posebne naloge pisane besede v slovenskem jeziku, tako domačih kot tujih piscev, je z osupljivo založniško drznostjo zastavil nov knjižni program. V borbi za preživetje takih vsebin v novih okoliščinah je bil izjemno pomemben tudi vpliv Grafenauerja kot ustvarjalca in misleca, ki je Grafenauerju založniku pomagal zgraditi nove mejnike v življenju slovenske knjige, ki jih nikoli več ne bo mogoče obiti.     

Žirija se je odločila, da za bogastvo, ki ga je s svojim življenjskim delom vnesel v slovensko založništvo, Niku Grafenauerju podeli Schwentnerjevo nagrado.

Žirija: dr. Martin Žnideršič, Andreja Mlinar, Slavko Pregl, Zdravko Duša in Mitja Zupančič.

 


Avtor: Irena Brglez