Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev

Program debatnih kavarn na 20. knjižnem sejmu v Ljubljani


SREDA, 1. 12.

 • ob 11.00 uri
  VSAKDANJIK IN PRAZNIK SLOVENCEV (Založba Mladinska knjiga)
  Vodi: dr. Božidar Jezernik

  Zakaj je nacionalni etnološki leksikon za majhen narod pomembnejši kot za velikega? Kako samonikla je slovenska etnološka podoba? Kaj pomeni SEL za krepitev slovenske identitete? V čem je produktivna, pogojno rečeno, komercialna vrednost etnološke vede? Je etnološka veda po vsebini dovolj sodobna, v čem je najbolj deficitarna? Kaj pomeni takšno delo za afirmacijo vede? Na ta vprašanja bodo skušali odgovoriti dr. Janez Bogataj, dr. Angelos Baš, Martin Ivanič in dr. Marija Stanonik.
 • ob 12.00 uri
  DOKUMENTARNA FOTOGRAFIJA MED VOJNO (Modrijan)
  Vodi: Meta Krese

  V kakšnih okoliščinah so nastajale fotografije med drugo svetovno vojno, koliko se jih je ohranilo in kakšen je njihov pomen.
  Sodelujejo Stane Lenardič, Primož Lampič, Dejan Vončina in Franc Fabec.
 • ob 13.00 uri
  KAKO TI LAHKO KALODONT Z OKUSOM JAGODE POMAGA NA MATURI (Založba Mladinska knjiga)

  Vodi: Đurđa Strsoglavec

  Z avtorjem romana Če ne bo hujšega se bomo pogovarjali, kako lahko družina, prijatelji, šola, sosedje, maturantski izlet, tekmovanje na kvizu o revoluciji, knjige s pomenljivimi naslovi, poletno delo v kamnoseški delavnici na robu pokopališča, kavbojke domače izdelave, pujs brez ušesa in druge podobnosti vplivajo na življenje in oblikovanje svetovnega nazora prijateljev v majhnem hrvaškem mestu sredi 60. let 20. stoletja. In seveda o vsem tistem, o čemer zna Goran Tribuson, pisatelj, scenarist, predavatelj na zagrebški filmski akademiji, urednik, priložnostni detektiv in najbrž največji hrvaški poznavalec Rolling Stonesov, pripovedovati ravno tako zanimivo, kot pripovedujejo njegovi romani. Pridružili se mu bodo Blaž Ogorevc, nekoč njegov stanovski kolega, danes Mladinin avtor, in študentje Oddelka za slavistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.
 • ob 14.00 uri
  20 KNJIŽNIH SEJMOV: KNJIGA KOT MODA V PETDESETIH IN NULTIH LETIH
  Rudi Zaman z gosti

  Pregled razvoja od prvega knjižnega sejma do danes in perpektive za prihodnost
 • ob 15.00 uri
  NEPRIMERNO JE BRATI (Cankarjeva založba)

  Vodi Zdravko Duša, sodelujeta Slon in Sadež

  Naslov se lahko bere z dveh strani: po eni je to stališče (menda) večine srednješolcev, kjer je javno zmrdovanje nad branjem že tako rekoč stvar pravilne drže in ponosa. Po drugi strani pa se zadnje čase – predvsem skozi iniciativo starševskih združenj – vsako ne preveč pohlevno branje, ki ga včasih priporočajo celo šolske oblasti, problematizira kot vsebinsko, idejno, moralno neprimerno. Imamo torej komično izhodišče: ali naj se otroke sili brati ali jim je treba to pohujšljivo dejavnost prepovedati?
 • ob 16.00 uri
  KAJ JE S SLOVENSKO DRAMATIKO V DANAŠNJI SLOVENSKI ZAVESTI?
  (Založba Miš)
  Vodi: Manca Košir

  Zakaj je drama v sodobni slovenski književnosti zapostavljena?

  Sodelujejo: Alenka Goljevšček, Saša Pavček, Jana Kolarič, Dušan Jovanović
 • 17.00 uri
  MILLE MODI VENERIS / TISOČ NAČINOV LJUBEZNI
  (Modrijan)
  Vodi: Neda Pagon

  Kaj nam antični ljubezenski kodeksi, pravila, nasveti in običaji povedo danes

  Sodelujejo: Barbara Šega Čeh, Marko Marinčič, Bojana Leskovar
 • ob 18.00 uri
  ALI JE MLADINSKA LITERATURA SPLOH LITERATURA?
  (Društvo slovenskih pisateljev)
  Vodi: Slavko Pregl

  Debatno kavarno s provokativnim naslovom pripravlja Sekcija za mladinskko književnost pri DSP. Svoja mnenja bodo podali Bogdan Novak, dr. Dragica Haramija, Janja Vidmar in Vasja Cerar.

ČETRTEK, 2. 12.

 • ob 11.00 uri
  POUČEVANJE EVROPSKE ZGODOVINE 20. STOLETJA
  (Zavod RS za šolstvo)

  Vodi: Mira Turk Škraba

  Učitelj je postal s prenovo šolskega sistema veliko bolj avtonomen in svoboden pri izbiri učnih metod, oblik in sredstev, hkrati pa mora učencu ponuditi več pestrejših možnosti za sodelovanje v učnem procesu. Problematike se bodo na primeru poučevanja zgodovine lotili dr. Peter Vodopivec, dr. Andreja Barle Lakota, mag. Jelka Razpotnik, dr. Zora Rutar Ilc, Vilma Brodnik in Vojko Kunaver.
 • ob 12.00 uri
  ALI MOČ PESNIŠKEGA JEZIKA V MLADINSKI KNJIŽEVNOSTI USIHA? (Revija Otrok in knjiga)
  Vodi: dr. Igor Saksida

  Kdo danes piše mladinsko poezijo? Katere teme v njej prevladujejo? Ali je v tej skupini pesniških besedil mogoče zaznati »krizo sporočila«, ki se je pojavila s koncem modernistične inovativnosti? Ali je »logika jezikovne igre« v mladinski pesmi presežena? Kako danes še ločevati med poezijo za otroke in poezijo za odrasle? Kaj je z »estetiko grdega« v mladinskih verzih? Kaj je otroška in kaj mladinska poezija? Kdo danes mladinsko poezijo sploh še bere?

  Sodelujejo: Niko Grafenauer, Dane Zajc, Milan Dekleva, Andrej Rozman Roza in Feri Lainšček
 • ob 13.00 uri
  ZGUBLJENO V PRODAJI: Slovenska knjiga med državo in trgom v tretjem tisočletju (Založba UMCO)
  Vodi: Žiga Valetič
  Sodelujejo: Andrej Blatnik, Mateja Breznik, Samo Rugelj, Uroš Grilc in drugi

  Svoja mnenja bodo pripspavli avtorji Miha Kovač, Andrej Blatnik,Zdravko Duša, Manca Kosir, Maja Breznik, Samo Rugelj in Uroš Grilc  Vsak od sodelujočih je v istoimenskem zborniku predstavil svoj pogled na trenutno stanje in prihodnost slovenskega založništva
 • 14.00 uri
  VLOGA ŽENSKE POEZIJE NA SLOVENSKEM
  (Tuma)
  Vodi: Goran Č. Potočnik

  Po eni strani nam poezija 19. in zgodnjega 20. stoletja ne ponuja zgolj estetskega užitka, ampak marsikaj pove tudi o socialnih in političnih razmerah tedanjega časa ter s tem povezanem intimnem in doživljajskem svetu samih pesnic. In je kot taka ta poezija eden izmed zanimivih pokazateljev emancipatornega prebujanja na slovenskem. Pri modernem - sodobnem liričnem ustvarjanju pa se najbrž ne bo dalo izogniti tudi vprašanju t.i. ženske pisave, predvsem dilemi o spornosti tega koncepta.

  Sodelujejo: dr. Irena Novak Popov, dr. Katja Mihurko Poniž, Peter Kolšek in Lucija Stupica
 • ob 15.00 uri
  MOČ PREŽIVETJA (Mohorjeva)

  Jože Dežman, dr. Vasja Klavora, Drago Sedmak, Borut Rutar bodo govorili o preživelih prve in druge vojne ter o posledicah in odmevih obeh vojn do današnjih dni.
 • ob 16.00 uri
  RENESANSA – MAGIČNI ČAS HARMONIJE MED UMETNOSTJO IN FILOZOFIJO
  (Cankarjeva založba)

  Vodi: Tina Košir

  Renesansa - magični čas harmonije med umetnostjo in filozofijo, čutnim in presežnim, drzno zazrtostjo v novo in občudujočim spoštovanjem preteklega. Čas, ki vidi človeka kot stičišče med nebom in zemljo. V čas, ki še danes pomeni vir neizčrpnega navdiha tako na polju umetnosti kot tudi filozofije, se bomo skozi pogovor ozirali s filozofom Markom Uršičem in sociologom kulture Igorjem Škamperletom.
 • ob 17.00 uri
  RAZSTAVA KORESPONDENCE MED EDVARDOM KOCBEKOM IN HEINRICHOM BÖLLOM
  Odprtje razstave in sprejem

  Leta 1974 je Edvard Kocbek v svojem znamenitem intervjuju z Borisom Pahorjem prvič po vojni javno spregovoril o pobojih po drugi svetovni vojni. Tedanji sistem je Kocbeka silovito napadel in ga poskušal na vse mogoče načine diskreditirati. Na njegovo srečo pa se je zanj potegnil nemški pisatelj in nobelovec Heinrich Böll, s katerim sta si potem dolgo dopisovala. Na razstavi, ki jo je pripravil Iztok Osojnik v sodelovanju z Goethejevim inštitutom v Ljubljani, bodo na ogled kopije omenjenih pisem, njihovi prevodi in fotografski material.
 • ob 18.00 uri
  PLATON IN NAŠ ČAS (Mohorjeva družba Celje)
  Pomen in vpliv Platonove misli na razvoj evropske in posledično slovenske omike

  Vodi: Sergej Pečovnik

  Sodelujejo: Kajetan Gantar, Janko Kos, Alojz Rebula, Tine Hribar, Justin Stanovnik in Gorazd Kocijančič
 • ob 19.00 uri
  ANTIKA ZA TRETJE TISOČLETJE
  (ZRC)

  Vodi: dr. Maja Sunčič

  Pogledi na preučevanje antike so zelo raznoliki, včasih celo nasprotni. O različnih pogledih se bosta z voditeljico pogovarjala dr. Brane Senegačnik in prof. dr. Svetlana Slapšak.
   

PETEK, 3. 12.

 • ob 10.00 uri
  RESNICA O UČBENIKIH V SLOVENIJI (Rokus)
  Vodi: Rok Kvaternik

  Debatna kavarna se bo dotaknila izkrivljene podobe o slovenskem trgu učbenikov, ki jo neresnično predstavljajo predstavniki medijev in nekateri posamezniki. Sodelujoči bodo predstavili svoje poglede na trg učbenikov ter stališča o cenah, kakovosti, uporabljenosti, učbeniških skladih in drugem.

  Sodelujejo: dr. Miha Kovač in predstavniki slovenskih šolskih založb
 • ob 11.00 uri
  TEŽAVE ODRAŠČANJA V SODOBNI DRUŽBI
  (Založba Mladinska knjiga)
  Vodi: Manca Košir

  Čas, v katerem živimo, je poln izzivov in tveganj. Naši otroci živijo z manj občutka varnosti, kot so živeli njihovi starši. Tveganje je večje, za otroke in za odrasle. Starši zaskrbljeni ugibajo, kaj je tista najpomembnejša popotnica, ki bo otroku pomagala v zdravo odraslost. Redki so tisti starši, ki vsaj občasno ne sežejo po pisani besedi, namenjeni prav njim in njihovim otrokom. Zato so vzgojni priročniki potrebno in hvaležno branje, zlasti če ujamejo specifični utrip generacije, ki so ji namenjeni. Takšen je tudi vodnik za starše z naslovom Moj otrok odrašča Nataše Končnik Goršič.
  Z uveljavljenimi strokovnjaki s področja vzgoje otrok bo tekla beseda o težavah sodobne družbe, težavah s šolo in učenjem, vzgojnem vsakdanjiku in o posebni ogroženosti otrok.

  Sodelujejo: Nataša Končnik Goršič, Marja Strojin, Dušan Merc in Borut Kožuh
 • ob 13.00 uri
  KJE SO NAŠE LADJE (Založba Mladinska knjiga)
  Vodi: Darka Tancer Kajnih

  Slovenski knjižni trg je že desetletje zasut z desetinami prevedenih slikanic. Šele v zadnjem času pa je prišlo tudi do resnejšega mednarodnega prodora nekaterih tukajšnjih ilustratorjev. V pogovoru z urednico revije Otrok in knjiga Darko Tancer Kajnih bodo poglede in izkušnje izmenjali slovenski ilustratorki Lilijana Praprotnik Zupančič in Alenka Sottler ter svetovno uveljavljeni hrvaški ilustrator Svjetlan Junaković.
 • ob 14.00 uri
  REVIJA V REVIJI (Društvo Apokalipsa)
  Vodi: Stanislava Chrobáková Repar

  Pogovor o mednarodnem sodelovanju in izmenjavi 9 evropskih revij ter o evropskem literarnem utripu.

  Sodelujejo Karl Markus Gauss, Ludwig Hartinger, Primož Repar, Iztok Osojnik in Miroslav Mičanović.
 • ob 15.00 uri
  DIPLOMACIJA PRIHODNOSTI
  (Tuma)
  Vodi: Tanja Tuma

  Kako so preživele majhne države? Morale so biti preprosto boljše. To, kar si lahko privošči diplomcija velike, bogate in močne države, pa čeprav je v nasprotju s tradicijo in dobrimi navadami, tega si predstavnik male državice ne sme privoščiti. Kvalitetna strategija zunanje politike ne sme nositi minljivih etiket, mora delati v prid vseh, ne glede na trenutno pripadnost političnim ali gospodarskim prepričanjem, saj so posledice zunanje politike daljnosežne.

  Sodelujeta: dr. Jožef Kunič in Franco Juri
 • ob 16.00 uri
  “PRIŠLEKI” GREDO V SVET
  (Založba Drava)
  Lojze Kovačič: njegov opus in odmev na nemški prevod “Die Zugereisten”

  Vodi: Helga Mračnikar

  Sodelujejo: Klaus D. Olof, Peter Svetina, Marjan Dolgan in Thomas Busch
 • ob 17.00 uri
  DNEVNIKI EDVARDA KOCBEKA – OSEBNI ALI JAVNI? (Cankarjeva založba)
  Vodi: Andrej Blatnik

  Mihael Glavan, vodja rokopisnega oddelka Narodne in univerzitetne knjižnice in urednik Dnevnikov Edvarda Kocbeka, ki že od leta 1991 izhajajo pri Cankarjevi založbi, bo v pogovoru z Andrejem Blatnikom povedal marsikaj o pridobivanju rokopisnih zapuščin slovenskih književnikov in o razpotjih, pred katerimi se znajde pripravljalec intimnih dnevniških gradiv za javno branje.
 • ob 18.00 uri
  ONINA ZGODBA: PODELITEV NAGRAD (Vale-Novak)

  Revija Ona in Založba Vale-Novak sta letos že tretjič razpisali skupni natečaj za Onino zgodbo 2004. Razpisan naslov je bil letos Pozor, hude petke! Anonimni natečaj vsako leto pritegne na stotine avtoric in tudi letos je žirija je med tristo prispelimi zgodbami izbrala deset finalistk, med katerimi nato bralke One izberejo najljubšo. Na zaključni prireditvi bodo s šiframi podpisane avtorice izbranih zgodb dobile obraz in stas ter se prvič predstavile javnosti, prve tri bodo prejele nagrade, avtorica zmagovalne pa še posebno priznanje, Onino pero.
 • ob 19.00 uri
  KAJ SE JE ZGODILO Z GLASBO V 20. STOLETJU?
  (Didakta)

  Pogovor o pisanju o glasbi. O tem, kakšne in kolikšne so bile spremembe v glasbeni produkciji in v glasbeni publicistiki v 20. stoletju, pa tudi o tem, zakaj je literatura o glasbi v slovenskem jeziku izrazito deficitarna.

  Sodelujejo: Tatjana Capuder, Jasna Nadles, Mario Batelić in Matej Krajnc 

SOBOTA, 4. 12.

 • ob 11.00 uri
  Knjige, o katerih vemo vse, pa jih nismo nikoli razumeli, nikoli prebrali … (Vale-Novak)

  Lacan, Vojna in mir, Coetzee, Ulikses, Iskanje izgubljenega časa in večina drugih debelih špehov, ki nam šepetajo kar s polic ….

  Vodi: Bernard Nežmah
 • ob 12.00 uri
  DUHOVNA ISKANJA DANES IN NJIHOV DRUŽBENI VPLIV (Družina)
  dr. Drago Ocvirk in Mitja Zupančič z gosti
 • ob 14.00 uri
  PREBERITE – PREDEN POSNAMEJO FILM! (Meander)
  Vodi: Andrej Blatnik

  Filmska industrija pri ustvarjanju novih filmov rada posega po knjižnih predlogah. Bralci knjige pa pogosto niso preveč navdušeni nad scenaristovimi popravki in režiserjevimi idejami, saj imata knjiga in film nazadnje le malo skupnega. Včasih le naslov in glavne junake!
 • ob 15.00 uri
  ČASOPISNE AKCIJE IN REALNA CENA SLOVENSKE KNJIGE
  Tomaž Zalaznik z gosti
 • ob 17.00 uri
  HEVIMETAL - GLASBA, STRIP, LITERATURA (Tuma)
  Vodi: Branka Fišer

  Hevimetal kot estetska forma pop kulture. Kaj v kulturnem fenomenu hevimetala je tisto, na kar se lahko pripnejo tako različni mediji kot so glasba, strip in literatura. Ali gre za povzemanje iste strukture, za interpretacijo enega bistva ali je mogoče podobnost zgolj navidezna, površinska in vsak izmed zgornjih medijev pripoveduje neodvisno kodirano pripoved z lasnim imaginarijem.

  Sodelujejo: Lenart Zajc, Nikolaj Volčok in Aleksander Buh
 • ob 18.00 uri
  ČASOPISNE KOLUMNE
  Vodi: Nela Malečkar

  Časopisne kolumne na meji med novinarstvom in literaturo? Ali so kolumne predvsem tržno blago medijev, ali pa najbolj množičen prostor za iztražanje osebnih stališč o družbi?

  Sodelujejo: Svetlana Makarovič, Marko Zorko in Andrej Košak

Avtor: Irena Brglez