Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev

Program Založniške akademije na 20. knjižnem sejmu v Ljubljani


ČETRTEK, 2. 12.

 • Ob 15.30 uri:
  Arne Bach, predsednik Evropske zveze založnikov:
  Temeljne dileme knjižnega založništva v EU
 • Ob 16.30 uri:
  Henk Kraima, direktor nizozemskega center za promocijo knjige:
  Promocija branja kot marketinško orodje

PETEK, 3.12:

 • Ob 10.00 uri:
  David Taylor, izvršni direktor podjetja Lighting Source:
  Ali lahko tisk po naročilu reši tiskano knjigo?
 • Ob 11.00 uri:
  Valerij Jurešić, vodja projekta KIS na Hrvaškem:
  Pogled v prihodnost: Distribucija informacij na trgu knjig
 • Ob 12.uri:
  Kelvin Smith, profesor na Oxford Brookes University:
  Raziskovati knjižno založništvo v Eu
  (predstavitev tematske številke revije The Public)

ODMOR

 • Ob 15.00 uri:
  Michael O'Brien, lastnik in direktor založbe O'Brien Press, ustanovni član združenja IBBY za Irsko:
  Promocija branja kot marketinško orodje: irska izkušnja
 • Ob 16.00 uri:
  Michel Bruillon, direktor Inštituta za poklice v umetnosti in kulturi, univerza Paris
  Od papirja k digitalnim medijev: novi pristopi v izobraževanju založnikov v Franciji
 • Ob 17.00 uri:
  Olivier L'Hostis, sekretar francoskega združenja knjigarnarjev:
  Francoska izkušnja: knjige, knjigarne in promocija branja

Predavatelji na založniški akademiji 2004:

 • Dr.Arne Bach je predsednik Evropskega združenja knjigarnarjev in direktor založbe Seeman Henschel GBMH v Leipzigu.
 • Henk Kraima si je delovne izkušnje nabral v različnih trženjskih in oglaševalskih agencijah in kot prodajni direktor založbe Meullenhoff Amsterdam. Od leta 1986 do danes je direktor Fondacije za kolektivno propagando nizozemske knjige (CPNB)
 • David Taylor je dvajset let delal v različnih britanskih klasičnih in internet knjigarnah ter se ukvarjal s prodajo knjig knjižnicam. Januarja 2004 je postal izvršni direktor podjetja Ligting Source, zadolžen za tisk po naročilu.
 • Valerij Jurešić se je ukvarjal z organizacijo kulturnih dogodkov, novinarstvom in založništvom. Od leta 2000 je vodja projekta Knjižni informacijski sistem na Hrvaškem.
 • Kelvin Smith je predavatelj na International Institute for Publishing Studies na Oxford Brookes University. Pred predavateljsko kariero si je delovne izkušnje nabiral v številnih ameriških in britanskih založbah
 • Michael O'Brien je skupaj s svojim očetom leta 1974 ustanovil O'Brien Press. Založba izdaja široko paleto knjig, od kriminalk do kuharic in turističnih vodičev, slovi pa kot vodilna irska založba za otroške knjige. Od svojega obstoja do danes je pod svojo blagovno znamko izdala več kot 1000 knjig, od katerih so bile mnoge nagrajene doma in v tujini.
 • Michel Bruillon je direktor Inštituta za poklice v umetnosti in kulturi na univerzi Paris X – Nanterre, kjer se ukvarjajo z izobraževanjem za vse poklice, ki so povezani s knjigo. Bil je tudi direktor Oddelka za informacijske in komunikacijske študije na Inštitutu za tehnologijo na isti univerzi. Od leta 1992 se intenzivno ukvarja z razvijanjem študijskih programov za knjigotržce in založnike na diplomski in dodiplomski ravni.
 • Olivier L'Hostis je bil dolgoletni direktor francoske šole za knjigarnarje, danes pa je tajnik francoskega združenja knjigarnarjev in v tej vlogi zelo natančno spremlja vse, kar se dogaja v francoskem založništvu in knjigotrštvu.

PREDAVANJA

Četrtek, 2.decembra:

Arne Bach: Temeljne dileme knjižnega založništva v EU

Predavatelj bo podrobneje predstavil aktivnost zveze založnikov v EU v zadnjem obdobju in se dotaknil nekaterih najbolj perečih in odprtih vprašanj na področju knjižnega založništva, kot so fiksne in proste cene knjig, davek na dodano vrednost, prodaja knjig skupaj s časopisi, itd. Predavatelj bo opozori tudi na prednosti in koristi, ki jih imajo slovenski založniki od članstva v svoji stanovski krovni organizaciji.

Henk Kraima: Promocija branja kot marketinško orodje

Henk Kraima bo predstavil sam koncept promocije branja, nato pa bo podrobneje opisal skupne in posamezne akcije nizozemskih knjigotržcev pri promociji knjige in branja. Opisal bo tudi njihove finančne učinke stroške teh akcij ter in njihov odziv v medijih. Posebej bo tudi opozoril na koristnost usklajenega sodelovanja in delovanja vseh, ki se ukvarjajo s promocijo knjige, od avtorjev in knjižničarjev, do založnikov in knjigarnarjev.

Petek, 3.decembra:

David Taylor: Ali lahko tisk po naročilu reši tiskano knjigo

David Taylor bo najprej na kratko orisal razvoj elektronske knjige in tiska po naročilu v zadnjih desetih letih. Nato bo podrobneje predstavil prednosti in slabosti tehnologije tiska po naročilu ter opisal založniške modele, ki so se razvili na podlagi te tehnologije. V tej luči bo podrobneje predstavil tudi dejavnost podjetja Lighting Source, ki je v Veliki Britaniji in v ZDA eno od vodilnih podjetij za distribucijo elektronskih dokumentov in za tisk po naročilu.

Valerij Jurešić: Pogled v prihodnost: Distribucija informacij na trgu knjig

Valerij Jurešić se bo ukvarjal z vprašanjem, ali bo poenostavitev in reogranizacija pretoka informacij  pomembno spremenila trg knjig, in ali se bodo knjižni založniki spremenili v upravljalce informacij (content managers). S tega zornega kota bo nato poskusil osvetliti vprašanje, ali lahko majhni knjižni trgi, kot je slovenski in hrvaški, doživijo podobno tehnološko transformacijo, kot se dogaja na večjih trgih bolj razvitih držav. Predstavil bo projekt KIS in njegovo vlogo pri integraciji hrvaškega trga knjig.

Kelvin Smith: Raziskovati knjižno založništvo v Eu

Kelvin Smith bo podrobneje predstavil projekt tematske številke revije The Public o kulturi knjižnega založništva v Evropski uniji, ki sta jo souredila z Miho Kovačem. Opozoril bo na nekatere temeljne metodološke zagate pri tovrstnem početju in predstavil napore za vzpostavitev skupnega evropskega študija knjižnega založništva.

Michael O'Brien: Promocija branja kot marketinško orodje: irska izkušnja

Irski knjižni trg je podobno majhen kot slovenski, je pa ob tem zaradi angleščine še bistveno bolj izpostavljen vplivom velikih založniških in knjigotrških multinacionalk. Michel O'Brien bo predstavil napore za promocijo branja na Irskem in pokazal, kako je tudi v takem tržno in jezikovno odprtem prostoru lokalna založniška industrija z domačimi avtorji lahko še kako uspešna.

Michel Bruillon: Od papirja k digitalnim medijev: novi pristopi v izobraževanju založnikov v Franciji

Michel Bruillon bo podrobneje predstavil sistem izobraževanja knjižničarjev, knjigarnarjev in založnikov v Franciji, ki je – ker na nekaterih univerzah temelji na skupnih programih za vse tri poklice – tudi za Slovenijo še posebej zanimiv. Ob tem bo opozoril tudi na spremembe, ki jih v tovrstno izobraževanje prinašajo tehnološke spremembe in z njimi potreba po obvladovanju vedno novih znanj.

Olivier L'Hostis: Francoska izkušnja: knjige, knjigarne in promocija branja

Olivier L'Hostis bo odrobneje predstavil delovanje francoske knjigotrške mreže in napore francoskih knjigotržcev za ureditev stanja na trgu knjig ter njihove aktivnosti pri promociji branja in knjig.


Avtor: Irena Brglez