Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev

Nagrade Krilati lev v let 2004


Podelitev nagrade : 30.11.2004 na otvoritvi 20. knjžnega sejma


Mala plakete »Krilati lev« za tehnično izvedbo grafične priprave knjige

»Lipicanci«
V izvedbi Delo repro d. o .o.

Barvna reprodukcija v fotomonografiji Lipicanci je kvalitetna. Slike velikega formata, celostranske in dvostranske ter malega formata v slikovnem sestavu odlikujejo enakomernost, dober kontrast in bogata tonska lestvica.

Reprodukcijo dopolnjujejo mirnost tonskih površin, harmonija barv in čistost.

Besedila so večinoma izvedena po pravilih stavljenja.


Mala plakete »Krilati lev«
za tehnično izvedbo knjigoveške dodelave knjige:

»Martin Krpan z Vrha«
V izvedbi Delo tiskarna d. o .o.

Najprej lahko pohvalimo izvrstno zunanjo opremo, ki že vizualno takoj pritegne pogled.  Najprej izstopa prednja stran šubra in predna stran platnice knjige z enako bogato opremo, vse potiskano v tehniki vročega tiska, v kombinaciji s preganjem za barvno sliko, ki je nalepljena v sredini. V celoti gledano je vloženo precej knjigoveškega znanja, ročnega dela, skrbnosti in truda, kar daje celotni podobi izdelka lep izgled.

 

Mala plakete »Krilati lev« za tehnično izvedbo tiska knjige:

»Moscow«
V izvedbi Gorenjski tisk d. d.

Knjiga Moskva vsebuje veliko, zelo zahtevnih celostranskih štiri barvnih rastrskih reproducij. Te so barvno ubrane, brez izrazitih barvnih odtenkov z izjemno dobro upodobljenimi podrobnostmi. Barve so upodobljene nasičeno, kar nedvomno vpliva tudi na velik barvni obseg. Poleg tega jih odlikuje odlično skladje barv, kar pride še posebno do izraza pri stavku v negativu ter čistost tiskovnih in prostih površin. Zato daje ta knjiga vtis izjemne tiskovne kakovosti dosežene v tisku!

 

Krilati lev 2004

Velika plaketa za skupno izdelavo knjige:

»Iconotheca Valvasoriana«
V izvedbi Mladinska knjiga tiskarna d. d.

Reprodukcija slikovnega gradiva je izvedena izredno kvalitetno. Odlikuje jo izredna enakomernost barvne reprodukcije, dobra gradacija, čistost in dobri detalji risbe. Teksti so postavljeni korektno.

V knjigi so natisnjene štiribarvne rasterske reprodukcije z ozadjem, ki s stališča tiska niso preveč zahtevne. Reprodukcije v knjigi so brez očitnih napak katere bi kvarile tiskovno kakovost.

Knjiga je delno vezana ročno v pol usnje. Pri tem moramo upoštevati poseben način ročne vezave (šivanje s sukancem), kjer se knjižni blok ravna samo na glavi in se ne obrezuje. Posebej moramo pohvaliti lepo oblikovanje hrbtnega dela platnice, ki je obogaten z vezicami, vmesnimi prostori pa so okrašeni v tehniki slepega tiska.

Dobro šivanje in vplatničenje dajeta knjigi potrebno kompaktnost, kar je pomembno za tako veliko knjigo, ostali elementi vezave pa tudi lep končni videz.

Predsednik žirije, Leopold Scheicher

 


Avtor: Irena Brglez