Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev

Debatne kavarne - program


SREDA, 30. 11.

 • 11h

PILOVI AVTORJI IN LEPOSLOVJE V PILU (Založba Mladinska knjiga)

PILovi avtorji Primož Suhodolčan, Janja Vidmar in Andrej Rozman Roza bodo podrobneje predstavili posamezna področja leposlovja, zastopana v mladinski reviji PIL, kot so zgodbe, strip in poezija.

Moderator: Boštjan Gorenc Pižama
Sodelujejo: Primož Suhodolčan, Janja Vidmar in Andrej Rozman Roza

 • 13h

KAKO KROTITI MULARIJO (Modrijan založba)

Kakšne vzvode imajo slovenski učitelji za uveljavljanje discipline v razredu? Se problemu posveča dovolj pozornosti? Je z otroci danes večji križ kot nekoč? Gostje okrogle mize bodo problem osvetlili iz različnih zornih kotov.

Moderator: Tanja Lesničar Pučko
Sodelujoči: Marjan Gorup, Neža Grum, Dora Mali, Vida Mrkun, Bogdan Žorž

 • 14h

PONATISI (Cankarjeva založba)

Debatna kavarna se bo dotaknila politike ponatisov. Zanimal nas bo način, izbor, predstavitev in cena knjig, ki se ponatiskujejo. Pri tem se bomo vprašali, ali so zahtevnejše knjige »hendikipirane« zaradi tega, ker niso privlačne za množične ponatise, in ali se prepad med »long sellerji« in »best sellerji« poglablja.

Moderator: Zdravko Duša
Sodelujejo: Matjaž Vračko, Maja Breznik, Silva Novljan

 • 15h

UPORABA NEPOSREDNEGA TRŽENJA KOT METODA PRODAJE KNJIG (Založba Mladinska knjiga)

S povabljenimi gosti bomo govorili o vplivu neposrednega trženja na prodajo knjig. Tanja Vrhovnik bo kot direktorica agencije Veros s svojim gostom predstavila tuja podjetja, ki neposredno trženje uporabljajo v Sloveniji, ter njihove težave pri poslovanju.

Moderator: Boštjan Zrimšek
Sodelujejo: Tanja Vrhovnik – Agencija Veros (International Master Publishers), Riko Rižnar, Marko Florjančič

 • 16h

LITERARNE MIGRACIJE (Založba Tuma)
Literarno ustvarjanje in migracije. Kako literarno ustvarjati v priseljenem okolju? Zakaj sploh ustvarjati? Kje tičijo največje težave? O vsem tem in še o čem bomo razpravljali z gosti, ki so problematiko izkusili na lastni koži ali pa so se z njo pobliže srečali kako drugače.

Moderator: Goran Č. Potočnik
Sodelujejo: Maruša Krese, pesnica, živeča v Berlinu, Erica Johnson Debeljak, publicistka, Ljubljana, in dr. Vesna Kondrič Horvat

 • 17h

VRNITEV RUSKE KNJIGE V SLOVENIJO: PROBLEMI PROMOCIJE IN DISTRIBUCIJE (Rosinvest)

Govor bo o spremembah na knjižnem trgu v Rusiji v zadnjem desetletju, o tem, ali v Sloveniji obstaja interes za ruske knjige, kakšne spremembe zasledimo na tem področju ter kje in kako lahko dobimo ruske knjige v Sloveniji.

Moderator: dr. Irina Khlebnikova
Sodelujejo: dr. Vladimir Nartnik, dr. Victor Baranovski, mag. Silvo Torkar, Anka Sollner Perdih, Alenka Porenta, Tatjana Kamarova, Ines Vozel, Drago Bajt

 • 18h

OD ZEDINJENE DO SAMOSTOJNE SLOVENIJE (Založba Mladinska knjiga)

V pogovoru z uglednimi slovenskimi novinarji se bomo dotaknili vseh ključnih trenutkov v slovenski zgodovini zadnjih 150 let. Posebno pozornost bomo posvetili vlogi posameznih Slovencev, ki so vplivali na gospodarski, kulturni in znanstveni razvoj Slovenije. Prikazali bomo življenje prebivalcev na področju današnje Slovenije, Slovencev v zamejstvu ter Slovencev po svetu.

Moderator: Bernard Nežmah
Sodelujejo: Božo Repe, Jasna Fisher, Aleš Gabrič, Jurij Perovšek, Bojan Godeša

ČETRTEK, 1. 12.

 • 10h

MRAČNA PLAT PISATELJSKE DUŠE (Založba Tuma)
Zanima nas, v kolikšni meri so manična depresija, shizofrenija, poskusi samomorov, … tabuizirane teme v slovenski literaturi. Ali lahko literatura omogoči drugačen pogled na tovrstno problematiko?

Moderator: Manca Košir
Sodelujejo: dr. Andrej Marušič, psihiater, Bernarda Jeklin, urednica in publicistka, Dušan Merc, pisatelj, in Maja Zorko, psihologinja.

 • 11h

PRENOVA GIMNAZIJ (Zavod RS za šolstvo)

Kako odpreti gimnazijska vrata za širšo paleto pristopov, strategij, oblik in metod dela; predstavitev evropskih oddelkov, ki posegajo tudi v nekatere ustaljene organizacijske okvire.

Moderator: Mira Turk Škraba
Sodelujejo: Katja Pavlič Škerjanc, mag. Tanja Rupnik Vec, gimnazijski profesorji

 • 12h

PRIPOROČILNI SEZNAMI BRALNE ZNAČKE: DA ALI NE? (Revija Otrok in knjiga)

Priporočilni seznami so eno ključnih vprašanj Bralne značke od njenih začetkov do danes. Kakšna so vprašanja o priporočilih za prostočasno branje danes in kako si nanje odgovarjamo?

Moderator: Darka Tancer-Kajnih
Sodelujejo: Manca Perko, dr. Meta Grosman, Vlado Žabot, Janja Vidmar, Zora A. Jurič in Martina Peštaj

 • 13h

VZHODNO OD VZHODA (Študentska založba)

Pogovor z gosti se bo vrtel okoli pojma evropska literatura, predvsem v luči njegove širitve in s tem tudi problematizacije, namreč tako kot se spreminjajo meje, se tudi spreminjajo naše predstave o Evropi, Vzhodni Evropi, morebiti celo novi Evropi. Kako se vse to zrcali v poznavanju in sprejemanju literature, ki prihaja iz novih evropskih prostorov?

Moderator: Mitja Čander
Sodelujejo: Aleš Mustar, Borut Omerzel, Jana Unuk

 • 14h

PRAVLJIČARSTVO (Založba Studia Humanitatis)

Moderator: Nela Malečkar
Sodelujejo: Andrej Ilc (MKZ), Milena Mileva Blazic (PEF), Anja Štefan (poklicna pravljičarka)

 • 15h

SKANDINAVSKA OTROŠKA LITERATURA (Veleposlaništva Finske, Norveške in Švedske v Ljubljani)

Gostje debatne kavarne bodo eden najuspešnejših finskih pisateljev otroške literature, ilustrator in karikaturist Mauri Kunnas; norveški astrofizik in pisec lahko razumljivih znanstvenih knjig za otroke in mladino Eirik Newth ter švedska pisateljica Eva Susso, ki v otroški literaturi želi predstaviti multikulturo Švedske.

Moderator: Jakob Kenda

 • 16h

IMENOVANJE IN NUJNOST – QUEER LITERATURA MED ANGAŽMAJEM, TRŽNO NIŠO IN GETOIZACIJO (Center za slovensko književnost)

Imenovanje določene pisave za queer literaturo, torej literaturo, ki je zaznamovana s kategorijo spola, izhaja iz druŽbene nujnosti, angažmaja. Vendar se zdi, da ima nemalokrat ravno nasproten učinek ... O tem se bo Dražen Dragojević pogovarjal z Jackie Kay, Suzano Tratnik in Lluisom Maria Todojem.

 • 17h

PESNIKI MED GLASBENIKI (Založba Didakta)

O literarni vrednosti besedil v popevkah in o najboljših pesnikih med glasbeniki se bomo pogovarjali z glasbenima kritikoma Juretom Potokarjem in Milkom Poštrakom, literatom Borisom A. Novakom in kantavtorjem Matejem Krajncem. Poseben poudarek bo na opusu Boba Dylana, po mnenju mnogih prvega in najkvalitetnejšega literata med glasbeniki, katerega avtobiografija je letos izšla v slovenskem jeziku.

Moderator: Milko Poštrak
Gostje: Matej Krajnc, Boris A. Novak, Jure Potokar

 • 18h

KNJIGE KOT STATUSNI SIMBOL (Založba Vale-Novak)

Pokaži mi, kakšne knjige imaš na polici, in povem ti, kdo si! Nobeno stanovanje ni popolno brez par metrov knjig: pa če so to stiroporaste knjige na metre, ki zaljšajo police dnevne sobe, ali pa so to metri prebranih Heglov v originalu. Ali kupujemo in beremo knjige tudi za to, ker to spada k naši skbri za status (prosto pa Alain de Bottonu), ali pa so knjige kot »sveti« objekti, izvzete iz nečimrne skrbi za status? O vsem tem se bo z gosti pogovarjal publicist Marko Crnkovič.

 • 19h

MROŽEK Z DVOJNIMI OČALI (Založba Drava)

Pogovor o dvojezičnih izdajah mladinske literature

Moderator: Andrej Koritnik
Sodelujejo: Peter Svetina (avtor), Mojca Osojnik (ilustratorka), Fabjan Hafner (prevajalec), Thomas Busch in Helga Mracnikar (založba Drava).

PETEK, 2. 12.

 • 10h

IRAK PO IRAKU (Založba Mladinska knjiga)

Andrej Morovič se je z lastnim kombijem odpravil v Irak nekaj tednov pred ameriškim napadom. Ena najbolj radikalnih popotnih izkušenj zadnjega časa je porodila knjigo Tisoč in ena moč. Kaj o njej menijo njegovi slovenski sopotniki in domači opazovalci, bomo slišali v pogovoru, ki ga bo krmilila Tina Košir.

Moderator: Tina Košir
Sodelujejo: Andrej Blatnik, Andrej Morovič, Marta Gregorčič, Erik Valenčič, Eva Marin

 • 11h

ALI PREPOZNAMO BELGIJSKE PISATELJE? (Modrijan založba)

Kaj pride slovenskemu bralcu na misel, kadar je govor o belgijskih književnikih? Ali o belgijski književnosti v francoskem jeziku? Belgijski pisatelj François Emmanuel, ki v Sloveniji gostuje ob izidu romana Partija indijskega šaha, lektor belgijske literature in jezika David Picart, zaposlen pri Commissariat général aux Relations internationales, in prevajalka Suzana Koncut bodo razpravljali o prepoznavnosti in značilnostih belgijske frankofone literature ter o Emmanuelovem prvem knjižnem prevodu v slovenščino.

Moderator: Dražen Dragojević
Sodelujoči: François Emmanuel, Suzana Koncut, David Picart

 • 12h

UČBENIŠKI SKLADI – UPORABNI ALI ŠKODLJIVI? (Založba Rokus)

Kako uskladiti interese Ministrstva z interesi založnikov in kaj je v končni fazi najbolje za same učence.

Moderator: Rok Kvaternik
Sodelujejo: Minister za šolstvo Milan Zver in direktor Zavoda za šolstvo Alojz Pluško

 • 13h

SLOVAR: OGLEDALO TRENUTKA, REZULTAT PROCESA (NASTANEK IN UPORABA) (DZS)

Proces izdelave slovarjev (postopek, gradiva in orodja pri izdelavi slovarjev); uporaba slovarjev kot cilj slovaropisnega procesa ali kot dejavnost uporabnika.

Moderatorja: Andrej Žerak in Primož Ponikvar
Sodelujejo: Simon Krek (slovarski urednik) in Primož Debenjak (avtor slovarja)

 • 14h

MITI (Založba Mladinska knjiga)

Osrednja tema pogovora bo aktualnost mita ter njegova vloga in mesto v sodobni družbi.

Moderator: Tadej Troha
Sodelujejo: Samo Rugelj, Boštjan Šaver, Zmago Šmitek, Ana Ugrinovič

 • 15h

FILM IN JEZUS KRISTUS (Župnijski zavod Dravlje)

Upodabljanje Jezusa Kristusa na filmskem platnu ima svoje prednosti pa tudi slabosti, če na to dejavnost gledamo s stališča zapisane besede o njem. Poskusov čimbolj verodostojne filmske predstavitve Kristusa je bilo že veliko, od nastanka filma pa vse do danes.  Tisto, kar predstavlja največji problem pri tem, je prenos zapisanega sporočila v slikovnega, še večji pa prenos tistega, kar doživimo in spoznamo med zapisanimi besedami, v vizualno podobo. Na tej relaciji od besede k filmski upodobitvi lahko govorimo o prevodu, prenosu ali pa  ponaredbi oz. izdaji zapisanega sporočila.

Moderator: Marjan Kokalj
Sodeluje: dr. Lojze Bratina

 • 16h

“BOŽANSKA KOMEDIJA” ZA VSE ČASE (Celjska Mohorjeva družba)

170 let prevajanja Danteja v slovenščino od S. Vraza do A. Capudra. Beseda bo tekla med drugim o tem, kakšno je Dantejevo mesto v svetovni književnosti, kaj pomeni danes, kako je z njim v njegovi domovini, kako ga Slovenci sprejemamo danes, ko smo dobili prenovljeno in z dopolnjenimi opombami osveženo prepesnitev vseh treh delov Dantejeve Božanske komedije z izčrpno spremno besedo.
V pogovoru bosta poleg prevajalca prof. dr. Andreja Capudra in akad. Alojza Rebule sodelovala še dva poznavalca Dantejevega dela.

 • 17h

VLOGA IN PERCEPCIJA ŽENSK V SODOBNEM KULTURNEM PROSTORU (Založba Didakta)

Povezava med ženskostjo, feminizmom in množično kulturo je zelo globoka in pomembna. Vpliva množične kulture ne smemo spregledati pri razmišljanju o ženski emancipaciji, poudarja pa ključno vlogo podob, simbolov, pripovedi, zgodb, kar je 'popularna mitologija' določenega prostora in časa.

Sodelujeta: dr. Svetlana Slapšak, dr. Maja Sunčič

 • 18h

CROSS-OVER LITERATURA (Založba Miš in Cankarjeva založba)

Govorili bomo o literaturi za »mlade odrasle« – jo in/ali jo v Sloveniji imamo, kajti literatura za mlade ni kot literatura za odrasle. Posebno pozornost bomo posvetili preseganju meja v vsebinskem pomenu ter ustreznimi marketinškimi pristopi.

Moderator: Jakob Jaša Kenda
Sodelujejo: Vasja Cerar, Zdravko Duša, Irena Miš Svoljšak

SOBOTA, 3. 12.

 • 11h

Mitološko izročilo Slovencev (Študentska založba)

Pogovor z dr. Zmagom Šmitkom, etnologom in odličnim poznavalcem ter raziskovalcem mitologije pri Slovencih. Šmitek je tudi avtor večih odmevnih knjig s področja primerjalne mitologije, antropologije in etnologije. Tokrat bo tekla beseda o njegovi monumentalni študiji slovenskega mitološkega kozmosa.

 • 12h

NARAVOSLOVNA PISMENOST (Modrijan založba)

Poznavanje naravoslovja je v sodobni družbi del splošne kulture. Zato danes biti kulturen ne pomeni le primernega obnašanja in razgledanosti na področju "kulture", temveč tudi primernega odnosa in ravnanja v globaliziranem svetu ekoloških problemov in potrošniških pasti. Z avtorji bomo osvetlili stanje naravoslovne pismenosti v Sloveniji in se pogovarjali o vlogi učbenikov ter poljudnoznanstvenih knjig pri opismenjevanju.

Moderator: Zvonka Kos
Sodelujejo: prof. dr Janez Strnad, avtor poljudnoznanstvenih knjig, dr. Dušan Krnel, avtor učbenikov, Andrej Lobnik, profesor fizike na Gimnaziji Bežigrad, dr. Sašo Dolenc, glavni urednik Kvarkadabre in Proteusa

 • 13h

O IGRALKI IN PISANJU ZA GLEDALIŠČE (Založba Miš)

Ob izidu prvenca Saše Pavček razgovor o razmerju med igralskim poklicem in ustvarjanjem dramatike.

Moderator: Manca Košir

 • 17h

LITERARNA DIASPORA (Založba Meander)

Ustvarjanje literature na tujem - kako preživeti in uspeti?

Sodelujejo: Dubravka Ugrešić, Klarisa Jovanovič

 


Avtor: Irena Brglez