Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev

45 let Bralne značke Slovenije


Preddverje Linhartove dvorane


Razstava "45 let Bralne značke"

Preddverje Linhartove dvorane

Pred 45 leti, 22. maja 1961, so na Prevaljah podelili Prežihove bralne značke prvim 119 bralcem. Pobudnika tega gibanja sta bila Stanko Kotnik in Leopold Suhodolčan. Letos, v 45. letu obstoja, ima bralna značka 140.000 bralcev in okrog 5.000 mentorjev.

Posebna razstava na 21. knjižnem sejmu je namenjena temu uspešnemu gibanju, ki je mnogim šolarjem pokazalo pravo pot do knjige.

Razstavo je zasnoval prof. Jože Zupan, ki spremlja razvoj bralne značke od nastanka do danes, bil je tudi predsednik Odbora bralne značke.

V štirinajstih vitrinah bo s številnimi dokumenti in drugimi eksponati prikazan razvoj bralne značke od ustanovitve do danes. Predstavljene bodo vse osebnosti, ki so v teh letih delovale pri gibanju in ga iz skromnih začetkov popeljale do današnje odličnosti, ko se lahko pohvali tudi s prodorom v zamejstvo.

Vseh bralnih značk je bilo doslej enainštirideset in zagotovo bo posebno zanimiva tudi vitrina, kjer si bo mogoče ogledati prav vse, zbrane iz različnih virov.

S številnih fotografijah bomo na razstavi lahko spremljali razvoj in rast Bralne značke. Pomemben člen v njenem razvoju so mladinski avtorji, ki so se vselej radi udeleževali različnih prireditev. Žal nekaterih danes ni več med nami, zato bo razstava dokumentirala njihovo delo in prispevek za Bralno značko.

Obsežna zbirka dokumentov, publikacij, plakatov, vabil in drugega dokumentarnega gradiva bo zaokrožila razstavo, ki bo zagotovo prispevala k nadaljnjemu razvoju tega edinstvenega bralnega gibanja.

Ob razstavi bo, tako kot vedno, izšel tudi poseben katalog z uvodnim člankom o razvoju Bralne značke in seznamom eksponatov, ki ju je prispeval avtor razstave prof. Jože Zupan.

 


Avtor: Irena Brglez