Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev

Krilati lev - dosedanji nagrajenci


od leta 1989 do 2004


20. KS (november 2004)

 •  Velika plaketa za skupno izdelavo knjige:
  Mladinska knjiga tiskarna d. d za knjigo »Iconotheca Valvasoriana«
 • Mala plakete »Krilati lev« za tehnično izvedbo grafične priprave knjige
  Delo repro d. o .o.za knjigo »Lipicanci«
 • Mala plakete »Krilati lev« za tehnično izvedbo knjigoveške dodelave knjige:
  Delo tiskarna d. o .o. za knjigo »Martin Krpan z Vrha«
 • Mala plakete »Krilati lev« za tehnično izvedbo tiska knjige:
  Gorenjski tisk d. d. za knjigo »Moscow«
  V izvedbi

19. KS (november 2003)

 • Velika plaketa za najboljšo skupno izvedbo knjige
  Gorenjski tisk d.d. Kranj za knjigo Benka Pulko: Po zemlji okoli sonca
 • Mala plaketa za najboljši tisk
  DELO Tiskarna d.d. za knjigo Barve sojnosti
 • Mala plketa za najboljšo grafično dodelavo
  Gorenjski tisk Kranj d.d. za knjigo Sankt Petersburg - Moskva
 • Mala plaketa za najboljšo slikovno pripravo
  HIFI Color Studio d.o.o. za knjigo Benka Pulko: Po zemlji okoli sonca

18. KS (november 2002)

 • Velika plaketa za najboljšo skupno izvedbo knjige
  Gorenjski tisk d.d. Kranj za knjigo Joco Žnidaršič: Moja Slovenija
 • Mala plaketa za najboljšo grafično pripravo
  DELO REPRO d.o.o. za knjigo Joco Žnidaršič: Moja Slovenija
 • Mala plaketa za najboljšo knjigoveško dodelavo
  Mladinska knjiga Tiskarna d.d. za knjigo Slovar slovenskega knjižnega jezika

17. KS (november 2001)

 • Velika pleketa najboljšo skupno izvedbo knjige:
  Gorenjski tisk d.d.Kranj  -  za knjigo, Potovanje v navidezno ogledalo
 • Mlala plaketa za grafično pripravo (tekst in reprofotografija):
  Delo Reprostudio Ljubljana  -  za knjigo, Golf na Slovenskem.
 • Mala plaketa za tisk:
  Gorenjski tisk d.d.Kranj  -   za knjigo, Ni nemogoče poti.
 • Mala plaketa za knjigoveško vezavo:
  Mladinska knjiga Tiskarna d.d. Ljubljana  -  za knjigo Austria

16. KS (november 2000)

 • Velika plaketa Krilati lev za najboljšo skupno izvedbo knjige:
  Gorenjski tisk za knjigo  Fotografija Danila Cvetniča
 • Mala plaketa Krilati lev za grafično pripravo (tekst in reprofotografija):
  Delo Reprostudio -  za knjigo Dobimo se na tržnici
 • Mala plaketa Krilati lev za tisk:
  Gorenjski tisk  -  za knjigo Setz Dich!
 • Mala plaketa Krilati lev za knjigoveško vezavo:
  Mladinska knjiga Tiskarna -  za knjigo Maksim Gaspari Bogastvo razglednic

15. SKS (november 1999)

 • Plaketa Krilati lev za najboljšo tiskarsko-tehnično izdelavo:
  Gorenjski tisk za knjigo  Mojstrovine Slovenije
 • Diploma Krilati lev
  Delo Tiskarna -  za knjigo Jože Spacal Grafika
  Delo Tiskarna -  za knjigo Planica 1934/1999

14. SKS (november 1998)

 • Plaketa Krilati lev za najboljšo tiskarsko - tehnično izdelavo:
  Tiskarna  Mladinska knjiga za knjigo  Geografski atlas Slovenije
 • Diploma Krilati lev:
  Tiskarna Delo  - za knjigo Katalog BO 16
  Tiskarna Ljubljana  - za knjigoCiklus ljudskih noš

13. SKS (november 1997)

 • Plaketa Krilati lev za najboljšo tiskarsko - tehnično izvedbo:
  Delo Tiskarna  - za knjigo Slovenski plakat devedesetih let
 • Diploma Krilati lev:
  Gorenjski tisk - za knjigo  Ljubljanske vedute
  Delo Tiskarna - za knjigo Zagreb Hrvatska metropola

12. SKS (november 1995)

 • Plaketa Krilati lev za najboljšo tiskarsko- tehnično izvedbo:
  Tiskarna Gorenjski tisk - za knjigo "Večni krog"
 • Plaketa za izjemno kvalitetno izvedbo vezave:
  Tiskarna Jože Moškrič za knjigo Dalmatinova biblija
 • Diploma  Krilati lev:
  Delo  Tiskarna - za knjigo "Slovenska kronika XX. stoletja"
  Tiskarna Gorenjski tisk - za knjigo "Female Rubber"

11. SKS (november 1993)

 • Plaketa Krilati lev za najboljšo tiskarsko-tehnično izvedbo:
  Mladinska knjiga - Tiskarna - za knjigo "Terra Mystica"
 • Diplomo Krilati lev:
  Delo  Tiskarna  -   za knjigo "Vinogradi"
  Mladinska knjiga Tiskarna - za knjigo "Jože Plečnik"

10. SKS (november 1991)

 • Plaketa Krilati lev za najboljšo tiskarsko- tehnično izvedbo:
  Gorenjski tisk  - za knjigo "Wunder unter wasser
 • Diplomo Krilati lev:
  Delo  Tiskarna - za knjigo "Naprej zastava slave"
  Tiskarna Soča -  za knjigo "Galerija Zorana Mušiča"

9. SKS (november 1989)

 • Plaketa Krilati lev za najboljšo tiskarsko-tehnično izvedbo:
  Tiskarna ČGP DELO - za najboljšo izvedbo knjige - monografija "Stane Jagodič"
 • Diplomo Krilati lev:
  Mladinska knjiga  Tiskarna - za knjigo "Photorealismus"
  Gorenjski tisk -  za knjigo "Die Dolomiten"

 

 


Avtor: Irena Brglez