Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev

Nagrade Krilati lev v letu 2005


Podelitev nagarde: 29.11.2005 ob 18.00 uri, Linhartova dvorana Cankarjevega doma


Krilati lev 2005


Velika plaketa Krilati lev za knjižni faksimile:

»Iconotheca Valvasoriana VII«
v izvedbi MKT Print, d. d.

Strokovno združenje grafičarjev Slovenije pri Gospodarski zbornici Slovenije bo v torek, 29. novembra 2005 ob 18.00 uri na 21. knjižnem sejmu podelilo nagrado Krilati lev  kot priznanje in spodbudo za doseženi najvišji nivo kakovosti izdelave knjige v tekočem letu. Krilati lev je priznanje in nagrada za dosežene rezultate dela, znanja, tehnične in tehnološke usposobljenosti ter izkušenj pri izdelavi knjige.

Mala plaketa Krilati lev za grafično pripravo:

»Srebrenica«
v izvedbi MKT Print, d. d.

Dupleks reprodukcijo odlikujejo izredna polnost temnih tonov, enakomernost in čistost velikih tonskih površin, dobra gradacija in velik tonski obseg. Reprodukcija zelo dobro odraža karakter in vsebino slikovnega gradiva. Knjiga je tipografsko pravilno oblikovana.

Mala plaketa Krilati lev za najboljšo izvedbo tiska

»Severstal's Half - Century«
Gorenjski tisk, d.d., Kranj

Knjiga vsebuje veliko, zelo zahtevnih celostranskih štiri barvnih rastrskih reprodukcij z tekstom v negativu. Reprodukcije so barvno ubrane, brez izrazitih barvnih odtenkov z izjemno dobro upodobljenimi podrobnostmi. Barve so upodobljene nasičeno, kar nedvomno vpliva tudi na velik barvni obseg. Poleg tega jih odlikuje odlično skladje barv, kar je še posebno dobro vidno pri stavku v negativu.

Mala plaketa Krilati lev za najboljšo knjigoveško dodelavo

»Njemačko–hrvatski univerzalni riječnik«
MKT Print, d. d., Ljubljana

Vezava knjige z velikim obsegom strani predstavlja zelo zahteven projekt. S kakovostno obdelavo knjižnega bloka in brezhibnim šivanjem dosega knjiga želeno obliko in izgled, ki ostane kljub večkratnemu odpiranju nespremenjen. V celoti gledano je vloženo precej knjigoveškega znanja in skrbnosti, kar daje podobi knjige lep izgled.


Avtor: Irena Brglez