Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev

Najboljši mladi prevajalec v letu 2003


Nagrado podeljuje Društvo slovenskih književnih prevajalcev


 

PRIZNANJE ZA MLADEGA PREVAJALCA

Prevajalki Saši Jerele

Hadrijanovim spominom Marguerite Yourcenar (1903-87) gre v zgodovini francoske književnosti posebno mesto. Pisateljica, avtorica dramskih besedil, esejev in prevodov, predvsem pa prefinjena »pesnica-zgodovinarka«, ki je pisala romane, prva gospa, sprejeta v Francosko akademijo, je zaslovela prav s Hadrijanovimi spomini (Memoires d'Hadrien, 1951) in romanom Opus Nigrum (L'Ouvre au Noir, 1968), ki ga v slovenščini poznamo.

Seveda gre za navaden zgodovinski roman iz obdobja »zadnjih svobodnih ljudi«, iz časov med poganstvom starega veka in krščanstvom: ta fiktivna avto-biografija je napisana tako, da daje izvirniku in to povsem brez ironije občutek, da imamo pred seboj sijajen francoski prevod pozno-antičnega besedila. Kakšen izziv za prevajalca.

V skrbno pripravljeni slovenski izdaji, ki je delo prevajalke Saše Jerele, se tako prepuščamo pretanjeno čarobnemu toku stavkov, kjer erudicija pripovedno meditativnih razsežnosti bogati pesniško skušnjo in bralčev užitek.

Že sam naslov enega od poglavij v latinščini, »Varius Multiplex Multiformis« (raznolik, mnogovrsten, spremenljiv), ki govori o usodnih premikih Hadrijanovega življenja, s svojimi mnogimi plastmi nakazuje zahtevnost naloge: kaj ne gre v vsaki resnični mojstrovini tako kot v ljubezni, če si pomagamo z besedami romaneskega Hadrijana, za obliko »iniciacije, kjer se stikata skrivnostno in sveto«?

Kaj je torej drugega kot priznanje za lepo prevajalsko dejanje, če se pustimo zapeljati sugestivnim slovenskim ubeseditvam zahtevnega izvirnika, katerega cesarski junak je »dajal prednost občutku božanskega človeka, da bi žrtvoval njegovo človeškost«!

Po sodbi Komisije za nagrade pri Društvu slovenskih književnih prevajalcev si prevod Saša Jerele v polni meri zasluži spodbudnega priznanja »mlademu prevajalskemu peresu«.


Avtor: Irena Brglez