Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev

Priznanje za mladega prevajalca 2005


Podelitev nagrade : 29.11.2005 ob 18.00 uri, Linhartova dvorana Cankarjevega doma


PRIZNANJE ZA MLADEGA PREVAJALCA 2005

prevajalki Barbari Juršič Terseglav

za prevod romana Jose Saramago Evangelij po Jezusu Kristusu

Utemeljitev

Jose Saramago je v svojem romanu Evangelij po Jezusu Kristusu, ki je izšel pri Cankarjevi založbi,  ustvaril mogočno fresko zgodnjega krščanstva, ki je v s svojem zadnjem nasledku poskus njegove kontroverzne dekonstrukcije. V maniri južno-polobelne nagnjenosti h gostobesednosti, v jeziku neizčrpnih kaskad pridušenega gneva, cinizma in ironije, v anarhoidni, a tudi s širokim epskim zamahom izpisani dikciji obsesivnega vrtenja okoli vroče snovi, le za kanec spreminjanih ponovitev že povedanega, a tudi strmih prehodov znotraj period, v dikciji zapoznelih, na kaj že? nanašajočih se odvisnikov, je izrisal začaran krog obtoževane stvarnosti ter s perspektive neusahljive mrzlo-vroče radikalno leve retorike preizprašal vrednote in dejanja zgodnjega krščanstva in njegovih protagonistov.

Barbara Juršič Terseglav je ustvarila prevodno interpretacijo, ki daje vtis konsistentne in avtentične celote. Njen prevod se podobno kot izvirnik napaja iz   vrelcev potlačene manije; vseskozi avtentično vztraja v gostobesedni, rahlo  anarhoidni dikciji, nikjer ne zastane in ne izgubi tonusa, temveč do konca vzdrži v »težki bitki« z  ustvarjalno kondicijo originala. Zgovorna je atmosfera, ki preveva prevod. Preveč pristna je, preveč avtentična, da bi lahko bila zgolj prevajalkin konstrukt neke, katerekoli, umišljene atmosfere. Je tisto, kar se je v izvirniku razzraslo iz gnevnega čustva, kar je od avtorja nevidno prešlo nanjo in ji, ko je hodila za njim, vodilo prste po prevodni klaviaturi. In pustilo sugestiven odtis. 


Avtor: Irena Brglez