Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev

Najlepša slovenska knjiga


Podelitev nagarde: 29.11.2005 ob 18.00 uri, Linhartova dvorana Cankarjevega doma


a) književnost (domača in prevedena proza, poezija, dramatika, esejistika):
oblikovalka Veronika Saje
za knjigo
Goethe, Faust, Celotna izdaja, Založba Sanje, Ljubljana

Obrazložitev:
Oprema in oblikovanje: Elegantna, klasična zunanja oprema, ustrezna tipografija, premišljen prelom, smiselna uporaba zlate barve, izbor papirja – vse to so elementi, ki podpirajo žlahtno vsebino te knjige.

b) knjige za otroke in mladino:
oblikovalec Peter Skalar,
ilustracije Alenka Sottler, za knjigo Svetovne pravljice, založba Nova Revija, Ljubljana

Obrazložitev:
Izbor tipografije in prelom sta z ilustracijo povezana v harmonično celoto. Besedilo je mlademu bralcu prijazno in vabljivo.

c) znanstvene knjige, učbeniki:
oblikovalec Robert Žvokelj

za knjigo Če ne boš priden, te bomo dali Slovencem, založnik
Mirovni inštitut, Ljubljana

Obrazložitev:
Sociološka študija, tip znanstvene publikacije, ki nas s premišljenim prelomom in provokativnim izborom tipografije vodi skozi knjigo. Ustrezno izbran papir in barva tiska podpirata problemsko vsebino knjige.

d) stvarna literatura (leksikoni, priročniki, slovarji):
oblikovalec Tomato Košir
za knjigo
Veliki angleško-slovenski slovar, založnik DZS, Ljubljana

Obrazložitev:
Oblikovanje:
Slovar odlikuje elegantna, asketska zunanja oprema. Novost je racionalna izbira tipografije, ki je oblikovana za slovarski tip publikacij, smiselna je tudi uporaba barve pri geslih.

e) umetniške monografije in foto-monografije, bibliofilske izdaje:
oblikovalec Robert Žvokelj
za knjigo
Breda Škrjanec, Donovan Pavlinec: Partizanski tisk, založnik Mednarodni grafični likovni center, ljubljana

Obrazložitev:
Tip umetniške monografije – razstavnega kataloga, kjer oblikovalec z občutkom uporablja slikovno gradivo in ga smiselno vključuje v tekstovni del publikacije.

 

– Unikatna bibliofilska knjiga
Žirija je soglasno odločila, da podeli Priznanje žirije za unikatno bibliofilsko knjigo Bukva, ki jo je oblikovala avtorica Adrejka Čufer.
Založniki so: avtorica v sodelovanju z zavodom P.A.R.S.I.T.E in MGLC.

Obrazložitev:
Knjiga je vrhunski dosežek unikatnega oblikovanja, kjer z grafičnim jezikom simbolov pojasnjuje bistvo knjige.

Nominacije v posameznih kategorijah:

A – Književnost:
1. Goethe: Faust
2. Zbirka Modrijanove prevodne književnosti
3. Občutek za veter
4. Rapsodija v mrzli zimi

B – Knjige za otroke in mladino:
1. Svetovne pravljice
2. Kako je gnezdila sraka Sofija

C – Znanstvene knjige, učbeniki
1. Če ne boš priden, te bomo dali Slovencem
2. Enajsti september
3. Naše morje
4. Bistriški grad

D – Stvarna literatura
1. Veliki angleško-slovenski slovar
2. Kratka zgodovina skoraj vsega

E – Umetniške monografije, bibliofilske izdaje
1. Partizanski tisk
2. Andrejka Čufer: Bukva
3. Grafitarji


Avtor: Irena Brglez