Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev

Schwentnerjeva nagrada


Podelitev nagarde : 29.11.2005, Linhartova dvorana Cankarjevega doma


Žirija Schwentnerjeve nagrade pod predsedstvom dr. Martina Žnideršiča se je sestala dne 17. novembra 2004  in je skladno z določili Pravilnika za podelitev Schwentnerjevih nagrad soglasno odločila, da Schwentnerjevo nagrado za leto 2005 podeli Francetu Boletu, direktorju založbe Ognjišče.

Franc Bole je, kot župnik v Postojni, leta 1965 pričel izdajati  ciklostirani list Ognjišče  v 1.300 izvodih. Kljub pogosto  neprijaznemu okolju do verskega tiska, je vztrajal do danes, ko ima revija naklado 64.000 izvodov in je tiskana v barvni tehniki. Že v prvem letu, po prenosu uredništva revije v Koper in začetku tiskanja v tiskarni Jadran (in nato v Delu), je revija dosegla naklado 18.000 izvodov, v osemdesetih letih pa zavidljivih 104.000 izvodov. Za tako velik uspeh revije ima največ zaslug prav Franc Bole, ki je z zanesljivo  uredniško roko  v reviji uspešno nagovarjal tako mlade, kot  tudi starejše bralce.

Kmalu so se reviji Ognjišče pridružile knjižne izdaje v zbirkah Mala knjižnica Ognjišča  in Žepna knjižica Ognjišča, v katerih so v velikih nakladah izhajale dobre verske knjige.

Med največje dosežke založbe lahko štejemo Kratko Sveto pismo s slikami za otroke, ki je  doslej doseglo naklad 140.000 izvodov. Prav tako je izšla vrsta enciklopedičnih del o  krščanstvu in drugih verstvih. Založba Ognjišče je do danes izdala 319 naslovov knjig, 35 kaset, 31 videokaset, 7 zgoščenk in 2 DVD-ja. Tako se je založba tudi z izdajanjem novih medijev odzivala na zahtevne čase.

France Bole je revijo Ognjišče povezal tudi z dobrodelnostjo in humanitarno pomočjo potrebnim na bazi prostovoljstva.

Ob 40-letnici izhajanja revije Ognjišče, ki danes dosega 270.000 bralcev, in knjižni založbi, ki se je razvila ob reviji, lahko založbo Ognjišče uvrstimo med pomembne slovenske cerkvene  založbe. Za njen nastanek in uspešen razvoj ima nedvomno največje zasluge prav Franc Bole, ki mu zato podeljujemo Schwentnerjevo nagrado za leto 2005 za njegov posamezen prispevek slovenskemu založništvu in knjigotrštvu.

Žirijo sestavljajo:
predsednik dr. Martin Žnideršič, člani  Andreja Mlinar, dr. Miha Kovač, Niko Grafenauer in Mitja Zupančič.


Avtor: Irena Brglez