Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev

Schwentnerjeva nagrada - dosedanji nagrajenci

35. SKS 2019
Marko Kravos

34. SKS 2018
Tine Logar

33. SKS 2017
Stanka Golob

32. SKS 2016
Lojze Gostiša

31. SKS 2015
Bedita Mlinar

30. SKS 2014
Zdravko Duša

29. SKS 2013
Jože Zupan

28. SKS (november) 2012
Iztok Ilich
za življenjsko delo

27. SKS (november) 2011
Marij Maver
za življenjsko delo

26. SKS (december) 2010
Neda Pagon
za življenjsko delo na področju založništva
 

25. SKS (november) 2009
Miloš Mikeln
za življenjsko delo na področju založništva


24. SKS (november) 2008

Aleš Berger
za življenjsko delo na področju založništva


23. SKS (november) 2007
Slavko Pregl
za življenjsko delo na področju založništva


22. SKS (november) 2006
Ivan Bizjak
za življenjsko delo na področju založništva


21. SKS (november) 2005

Franc Bole
za življenjsko delo na področju založništva


20.SKS (november 2004)

Milan Matos
za življenjsko delo na področju založništva


19.SKS (november 2003)

Niko Grafenauer
za življenjsko delo na področju založništva


18.SKS (november 2002)

Zorka Peršič
za življenjsko delo na področju založništva


17. SKS (november 2001)

Franc Kattnig
za življenjsko delo na področju založništva  izven meja domovine


16. SKS (november 2000)

Andreja Mlinar
za življenjsko delo na področju knjigotrštva


15. SKS (november 1999)

Prof. dr. Martin Žnideršič
za življenjsko delo na področju založništva in knjigotrštva

Po pravilniku o podelitvi nagrad, ki je prenehal veljati v letu 1999, so se nagrade podeljevale najboljšim knjigarnam in najboljšim knjigotrški delavcem, posebej malim in posebej velikim knjigarnam.

7. SKS (november 1985)

1.Marjan Podgoršek - Antikvariat CZ
Nevenka Obersnu - DZS
Jože Wagner - DZS
Andreja Mlinar - Mladinska knjiga

2.Cankarjeva založba, Titova 15, Ljubljana
Naša knjiga, Nova Gorica
Mladinska knjiga - Knjigarna, Žalec


8. SKS (november 1987)

1.Marjan Ciglič - Grafika Soča
Darja Potisk - Mladinska knjiga - Knjigarna
Slavko Sušnik - Lipa, Svet revije Knjiga
Silvana Valopi - ZTT
Vera Žvan - DZS

Mladinska knjiga - Knjigarna, Novo mesto
Mladinska knjiga - Knjigarna, Gosposka 28, Maribor

2.DZS - Knjigarna, Kočevje

Javna pohvala DZS - Knjigarna, Novo mesto in DZS - Knjigarna, Radovljica


9. SKS (november 1989)

1.Alojzija Zavnik - Partizanska knjiga
Anka Vesel - TZS
Marjeta Zorec - Knjigarma MK

2.Grafika Soča - Knjigarna Naša knjiga, Ajdovščina
Obzorja Maribor - Knjigarna, Gosposka 24, Maribor
DZS - Knjigarna, Radovljica

10. SKS (november 1991)

1.Stanka Mrva - Mladinska knjiga
Iztok Ilich - Mladinska knjiga
Jože Jankovič - DZS

2.Mladinska knjiga - Knjigarna, Titova 3, Ljubljana
Mladika - Knjigarna Kazina, Ljubljana
DZS - Knjigarna, Čopova 3, Ljubljana

11. SKS (november 1993)

1.Mihaela Prodnik - Cankarjeva založba, Slovenska c. 37, Ljubljana
Stanka Golob - Cankarjeva založba, Trubarjev antikvariat, Ljubljana
Meta Kušar - DZS, Šubičeva 1, Ljubljana

2.Cankarjeva založba - Knjigarna, Gospejina 8, Maribor
Knjigarna Libris, Prešernov trg 9, Koper
Knjigarna Kočna Kamnik, Ljubljanska c. 1, Kamnik


12. SKS (november 1995)
(nagrade niso bile podeljene, ker je žirija ocenila, da v zadnjem dveletnem obdobju na področju knjigotrštva ni bil zapažen napredek stroke)


13. SKS (november 1997)
(nagrade niso bile podeljene, ker je žirija ocenila, da v zadnjem  dveletnem obdobju na področju knjigotrštva ni bil zapažen napredek stroke)


14. SKS (november 1998)
(nagrade niso bile podeljene, ker je žirija ocenila, da v zadnjem dveletnem obdobju na področju knjigotrštva ni bil zapažen napredek stroke)


Avtor: Zbornica ZKGM