Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev

Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev


ZKZK se mora vrniti v središče založniško-knjigotrškega dogajanja. Do sedaj večen koncept »branja«, »knjige« in »knjigarne« se redefinira. Panoga se spreminja tako radikalno, kot nobena druga. Je sredi turbulentnega obdobja soočanja z e-prihodnostjo. Trg (obnašanje kupcev) in tehnologije (e-formati) se menjajo. Spreminjajo se dosedanji poslovni modeli in komercialne prakse. To postavlja pred novo Zbornico dodaten izziv. Zbornica je živ organizem s svojim poslanstvom in vrednotami.