Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev

Organi Zbornice knjižnih založnikov in knjigotržcev

-----------------------------------------------

Upravni odbor ZKZK

-----------------------------------------------

 • Janez Miš (MIŠ založba), predsednik
 • Bojan Švigelj (CZ), namestnik predsednika
 • Maruša Kmet (Rokus Klett)
 • Iva Premerl (MKT)
 • Rudi Zaman (Didakta)
 • Tone Rode (Družina)
 • Helena Kraljič (Morfemplus)
 • Luka Novak (Totaliteta)
 • Katja Potisk (MKZ)
 • Vlado Kukavica (ZKZK)

 

Odbor za učbenike

-------------------------

 • Miha Kovač, predsednik (MKZ)
 • Maruša Kmet (Rokus Klett)
 • Ada Petan (DZS)
 • Branimir Nešovič (Modrijan)
 • Franc Kelih (Mohorjeva Celovec)

 

Komisija za Schwentnerjevo nagrado

-------------------------------------------------

 • Slavko Pregl
 • Tine Logar
 • Neda Pagon
 • Stanka Golob
 • Janez Miš

 

Upravni odbor 36. SKS

------------------------------

 • Zdravko Kafol, predsednik (ZKZK)
 • Rudi Zaman (Didakta)
 • Miha Kovač (MKZ)
 • Valentina Novak (Totaliteta)
 • Luka Novak (Totaliteta)
 • Breda Pečovnik (CD)
 • Helena Kraljič (Morfemplus)
Avtor: GZS - Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev