Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev

Organi Zbornice knjižnih založnikov in knjigotržcev

Upravni odbor ZKZK

 • Janez Miš (MIŠ založba), predsednik
 • Bojan Švigelj (CZ), namestnik predsednika
 • Maruša Kmet (Rokus Klett)
 • Iva Premerl (MKT)
 • Rudi Zaman (Didakta)
 • Tone Rode (Družina)
 • Helena Kraljič (Morfemplus)
 • Luka Novak (Totaliteta)
 • Katja Potisk (MKZ)

Odbor za učbenike

 • Miha Kovač, predsednik (MKZ)
 • Maruša Kmet (Rokus Klett)
 • Ada Petan (DZS)
 • Branimir Nešovič (Modrijan)
 • Franc Kelih (Mohorjeva Celovec)

Komisija za Schwentnerjevo nagrado

 • Milan Matos
 • Slavko Pregl
 • Rudi Zaman
 • Bojan Švigelj
 • Neda Pagon

Komisija za nagrado Kristine Brenkove

 • Igor Saksida, predsednik (PeF LJ)

Upravni odbor 35. SKS

 • Zdravko Kafol, predsednik (ZKZK)
 • Rudi Zaman (Didakta)
 • Miha Kovač (MKZ)
 • Valentina Novak (Totaliteta)
 • Luka Novak (Totaliteta)
 • Breda Pečovnik (CD)
Avtor: GZS - Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev