Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev

Organi Zbornice knjižnih založnikov in knjigotržcev

-----------------------------------------------

Upravni odbor ZKZK 

-----------------------------------------------

 • Janez Miš (MIŠ založba), predsednik
 • dr. Andrej Blatnik (CZ), 
 • Maruša Kmet (Rokus Klett)
 • Iva Premerl (MKT)
 • Rudi Zaman (Didakta)
 • Tone Rode (Družina)
 • Helena Kraljič (Morfemplus)
 • Luka Novak (Totaliteta)
 • Andrej Klemenc (MKZ)
 • Vlado Kukavica (ZKZK)

 

Odbor za učbenike

-------------------------

 • Miha Kovač, predsednik (MKZ)
 • Maruša Kmet (Rokus Klett)
 • Ada Petan (DZS)
 • Branimir Nešovič (Modrijan)
 • Franc Kelih (Mohorjeva Celovec)

 

Komisija za Schwentnerjevo nagrado za leto 2022

-------------------------------------------------

 • Tone Rode
 • Iva Premrl
 • Janez Miš, predsednik UO ZKZK
 • Pavle Učakar, prejemnik Schwentnerjeve nagrade 2021

 

Upravni odbor 38. SKS

------------------------------

 • Tanja Tuma, predsednica
 • Helena Kraljič, predsednica PO 38. SKS – članica,
 • Ariana Grobelnik – članica,
 • mag. Marko Djinović – član,
 • mag. Iztok Pustatičnik – član,
 • Vlado Kukavica – član;
Avtor: GZS - Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev