Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev

Poslanstvo ZKZK


Timsko delo. Zaupanje. Integriteta. Zbornica deluje na podlagi kohezivnega in učinkovitega timskega dela interno med članstvom in zunanje med partnerskimi institucijami in organi(zacijami).

Naša zaveza. Opravljati učinkovit, uporaben in operativen servis za svoje člane z nudenjem odličnih storitev, ki bodo prispevale k izboljšanju poslovne učinkovitosti in konkurenčnosti članov.

Naši rezultati. Naše stranke so naši člani. Ponosni smo na njihovo zadovoljstvo, ki se kaže preko doseganja pozitivnih, trajnostnih rezultatov panoge kot celote in vsakega posameznega člana.


Avtor: GZS - Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev